سه‌شنبه 12 مهر 1401   01:38:37
یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
 ماموریت:

ماموریت اصلی مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران تأمين، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارا و اثر بخش منابع انسانی، متناسب با اهداف شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. همچنین کلیه فعالیتها و اقدامات این مدیریت در قالب برنامه‌های راهبردی تعیین و اجرا می‌گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر