تاريخچه مقررات صنعت نفت :

صنعت نفت در تدوین و بکارگیری بسیاری از قوانین و خط مشی های اداری و استخدامی نسبت به سایر شرکتها و سازمانهای دولتی ایران سابقه دار تر و پیشرفته تر بوده و در بسیاری از مقررات مربوط به منابع انسانی از جمله نظام طبقه بندی مشاغل، انتصاب و ترفیع، ارزشیابی عملکرد کارکنان، سیستم حقوق و دستمزد، انواع روشهای آموزشی کارکنان قبل از تأسیس سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور و همچنین در زمینه قوانین کارگری پیشقدم و پیشرو بوده است. بنابراین با توجه به ویژگی خاص این صنعت و عدم وجود صنایع و سازمانهای مشابه در کشور و همچنین بدلیل پیشرفتهای صنعتی و اداری شرکتهای عامل نفتی، بسیاری از روشهای اداری و استخدامی از همان ابتدا توسط شرکتهای مذکور وضع و اجرا می شده است به تدریج گسترش فعالیت صنعت نفت و تشکیل کنسرسیوم نفتی و ادغام شرکتهای عامل در شرکت ملی نفت ایران، تهیه و تدوین مقررات اداری و استخدامی بعهده کارشناسان امور اداری این شرکت گذاشته شد.
پیش از سال 1340 هجری شمسی، ‌مجموعه جامع و منظمی از مقررات اداری در سطح صنعت نفت وجود نداشته و شرکتهای عامل نفتی هر کدام آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به خود را به صورت پراکنده و به شکل بخشنامه به واحدهای تابعه ابلاغ می نمودند.
اولین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در سال 1340 توسط شرکتهای عامل به زبانهای فارسی و انگلیسی تهیه و به واحدهای تابعه ابلاغ گردید. یک سال بعد شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی شرکتهای عامل نسبت به تدوین و تنظیم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان به صورت جداگانه اقدام نمود. متعاقب آن در سال 1343 دومین مجموعه مقررات اداری و استخدامی به تفکیک کارمندی و کارگری توسط شرکت ملی نفت ایران به زبان فارسی تهیه و تدوین شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور، بخشی از مقررات قبلی شرکت دچار تغییر، تعدیل و اصلاح و در مواردی نیز مقررات جدیدی به آن اضافه گردید تا اینکه اولین مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان و کارگران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1362 توسط اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی تهیه و به مدیریتها/ شرکتها ابلاغ گردید. پس از آن بطور مستمر با توجه به مصوبات هیأت مدیره تغییراتی در مجموعه مقررات اداری و استخدامی صورت گرفته است.

اولين نمودار سازماني تدوين مقررات  اداري واستخدامي در شركت ملي نفت ايران :
بر اساس سوابق موجود اولین نمودار سازمانی تدوین مقررات اداری و استخدامی در شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال 1339 هجری شمسی می باشد که مطابق آن اداره مقررات و رویه های پرسنلی مستقیماً زیر نظر "رئیس طرحها و خط مشی و بررسیهای پرسنلی" قرار داشته و از واحدهای تابعه امور اداری یا اداره کل پرسنل محسوب می شده است. متعاقب گسترش فعالیتهای صنعت نفت و اضافه شدن شرکتهای اصلی و فرعی، به ترتیب در سالهای 1340 و 1343 تغییراتی در ساختار آن داده شد و در سال 1357 تحت نظر مدیر اداری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
در تاریخ بیستم شهریور ماه 1379 وزیر نفت و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، طی دستوری، جایگاه سازمانی اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی را زیر نظر رئیس هیأت مدیره قرار داد و بدنبال آن در تاریخ نهم بهمن ماه 1380 اداره کل تشکیلات و روشها، ساختار سازمانی تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی را مجدداً مورد بازنگری قرار داد . کلیه فعالیتهای این اداره در دو محور و شاخه اصلی، "مطالعات و طرحهای راهبردی" و "بررسی و هماهنگی مقررات و روشهای اداری" سازماندهی گردید.
نظر به تشکیل معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت از سال 1379 در وزارت نفت و ضرورت تجمیع واحدهای سازمانی مرتبط با فعالیتهای منابع انسانی در معاونت مذکور، از سال 1380 تا 1392 براساس دستور وزرای وقت نفت (رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران) تمشیت امور این اداره کل بعهده معاونت مزبور بوده و براساس مطالعات مجدد ساختار سازمانی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت در سال 1392، اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی به اداره کل تغییر عنوان نموده و در زیر مجموعه معاونت یاد شده جانمایی گردید

واحدهای بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکتهای اصلی:
در هر یک از چهار شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بر اساس ساختار سازمانی، حدود و ثغور عملیات، نیروی انسانی و ... واحدهای بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی با اهم وظایف ذیل فعالیت می نمایند.
الف- بررسی و مطالعه طرحها و مقررات اداری و استخدامی مورد نیاز شرکت اصلی ذیربط و شرکتهای تابعه و ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح مقررات و یا ایجاد مقررات جدید به واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی.
ب- شرکت در کمیته ها و شوراهای مشترک بررسی طرحهای پیشنهادی.
‌ج- هماهنگی در اجرای یکسان مقررات مصوب.
د- پاسخگوئی و تفسیر مقررات برای واحدهای شرکت اصلی و شرکتهای تابعه.
هـ- استفسار از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی در موارد ابهام و مورد سئوال.


گروه دورانV6.1.4.0