اين واحد براساس شرح وظايف تعيين شده مأموريت دارد تا با توسعه و بكارگيري سيستم ها, ابزارها و تكنولوژيهاي روز ( نرم افزاري و سخت افزاري) اهداف و استراتژيهاي ذيل را دنبال و اجرائي نمايد:
_ بكارگيري و توسعه سيستمهاي نرم افزاري جهت تسهيل و گسترش ارائه خدمات به همكاران و صرفه جويي در زمان , هزينه و ...
_ فرهنگ سازي و ترغيب همكاران جهت استفاده از سيستم هاي مكانيزه، مانند اتوماسيون اداري در راستاي افزايش راندمان كاري و پرهيز از روشهاي سنتي و دستي
_ ارائه پيشنهاد به معاونت جهت بهبود فرآيندهاي جاري با استفاده از  تكنولوژي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
_ نيازسنجي , پشتيباني , تأمين و توسعه نيازهاي سخت افزاري / نرم افزاري /شبكه/ اينترنت واحدهاي حوزه معاونت امور پشتيباني


فرآيندهاي جاري واحد توسعه مطالعات فرهنگي و رفاهي و سيستم هاي اطلاع رساني

1.امور نرم افزاري

 برنامه نويسي
 *بررسي درخواست و نيازسنجي
  *تجزيه و تحليل
 *طراحي بانك اطلاعاتي
 *طراحي نرم افزار
 *نصب و راه اندازي
 *آموزش و پشتيباني
خدمات نرم افزاري( ارتقا و نصب سيستم عامل, نصب آنتي ويروس, برنامه هاي كاربردي , سيستم جامعEORG و ...)
*خريد نرم افزار
 *بررسي و نياز سنجي
 *اخذ مجوز شورا
 *اخذ مجوز حراست در صورت لزوم
 *اخذ تأمين اعتبار
 *اخذ تهيه شرح خدمات ارسال مستندات جهت انعقاد پيمان
 *پيگيري جهت نصب و راه اندازي نرم افزار
 *نظارت بر حسن انجام كار پيمانكار
 *هماهنگي هاي لازم جهت عملياتي شدن سيستم
  *انجام و پيگيري فرآيند انعقاد قرارداد پشتيباني مربوط
 *شركت در جلسات كارشناسي
 
 
2.امور سخت افزاري

 * خريد اقلام و تجهيزات سخت افزاري
 * بررسي و نيازسنجي درخواستها
* تقاضاي خريد به واحد ذيربط
* تأمين اعتبار لازم
* تحويل اقلام خريداري شده و مطابقت با درخواست خريد
* تحويل اقلام به واحد متقاضي و پلمپ و الصاق برچسب واحد با ثبت اطلاعات در سيستم جمعداري اموال
* ارتقا تعميرات و سرويس دهي سخت افزاري
 * بررسي درخواست
* تعويض قطعه معيوب
* ارسال سيستم هاي
* جهت تعمير و ارتقاء به واحد ذيربط و يا نمايندگيهاي مربوطه
 * تعويض و جايگزيني سيستم در صورت لزوم به هماهنگي جهت نصب و راه اندازي و رفع مشكلات تين كلاينت ها
*ثبت سفارش كار جهت مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در صورت لزوم

3.امور شبكه و اينترنت

*join  كردن سيستم ها به Domin
* ايجاد نام كاربري و اختصاصي رمز عبور
*  Share كردن پرينتر در شبكه
* رفع عيب امور شبكه بصورتRemote
* تنظيم و رفع مشكلات راديو وايرليس
* نصبActive Directory,Dns,Ftpserver
 * مديريت شبكه
 * نصب سوئيچ
* كابل كشي
 * سوكت زني
* نصب كيستور
* تست كابل
* نصب راديو و مودم و ... مجموعه ها
* رفع عيوب شبكه
* نصب و راه اندازي thin client
 
4. مديريت كاربران سيستم اتوماسيون اداريE-ORG در حوزه معاونت امور پشتيباني

*تعيين سطح دسترسي كاربران
*ايجاد كاربران جديد
*تغيير كاربران
*جابجايي كاربران
* حذف كاربران

5. راهبري سيستم ارزيابي عملكرد

6.تهيه و تنظيم ثبت اسناد مالي مربوط به پيمانها و خدمات و تعميرات
 

لازم به ذكر است حوزه كاري اين واحد,  واحدهاي زير مجموعه معاونت امور پشتيباني اعم از ستادي و مجموعه هاي ورزشي و آموزشي تهران, مشهد,شيراز, آبعلي,ايجاديه, قيطريه(كوشك) و مجتمع ورزشي و آموزشي محمودآباد مي باشد.
 
پروژه هاي نرم افزاري عملياتي  شده در حوزه معاونت

_ سيستم هريس
_ سيستم رزرو گويا
_سيستم مكانيزه نقليه
_ سيستم يكپارچه مديريت آمار و اطلاعات
_ سيستم صدور كارت هوشمند اعضاء مجموعه هاي ورزشي و آموزشي
_ سيستم مكانيزه گردشگري
_سيستم تهيه و چاپ اسناد مالي


 

 
5- ارتباط با ما
خ قرني, مابين خ طالقاني و كريمخان, ك دهقاني, ساختمان 24 نفت) طبقه دوم , اتاق 222
شماره تماس: 88593200(1128)


 


گروه دورانV6.1.4.0