نظارت بر نحوه عملکرد انبارهای خدمات دهنده به حوزه ستادی وزارت نفت و شرکت ملی ایران در کلیه ساختمانها شامل انبارهای تعمیرات, چاپخانه , نوشتافزار, لوازم عمومی, لوازم ورزشی , ملزومات اداری, نقلیه مرکزی, امور گردشگری و خدمات فرهنگی , مجموعه های ورزشی و آموزشی شماره یک , دو , سه , شیراز , قیطریه , مشهد, آبعلی و مرکزی محمودآباد در گروههای آهن آلات , قطعات یدکی ماشین آلات , دستگاههای چاپ و تکثیر , انواع خودرو سبک و سنگین, آسانسور , تأسیسات , برقی, تله اسکی , تله کابین, ژنراتور, لوله و اتصالات , لوازم مهندسی, بهداشتی, ساختمانی, مبلمان و لوازم اداری, مواد مصرفی ماشینهای فتوکپی, زیراکس, مواد خوراکی, مواد پاک کننده و شیمیایی, پوشاک , ظروف, لوازم تنظیف و گروههای متنوع دیگر و بازدیدی از آنها به طور مرتب
    حصول اطمینان از صحت گردش کالا و اقلام و کنترل اجناس از نظر کمیت و کیفیت موجودی انبارها براساس مقررات و ضوابط و سیاستهای تدوین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران و اهنمایی مسئولین ذیربط برای رفع اشتباهات و اشکالات پیش آمده به منظور جلوگیری از زنگ زدگی , فرسودگی و یا معیوب و فاسد شدن کالا در انبار
    تهیه ضوابط, آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط به نگهداشت , چینش و کنترل اقلام انبارها با هدف رعایت اصول ایمنی, بهداشتی و نظارت بر نحوه پوشش و ایمنی کارکنان انبار و شناسایی کاستی ها و تهیه گزارش برای مسئولین واحدهای مربوطه
    تعیین و شناسایی مغایرهای احتمالی بین موجودی انبارها و اسناد و  مدارک ثبت شده در انبار با گزارشات منعکس در گزارشات دفاتر مالی واحدهای حسابداری, حسابرسی داخلی, سازمان حسابرسی , دیوان محاسبات و یا بازرسی ویژه نظارت و شناسائی موارد نقص روشها و ضعف کنترلهای داخلی در انبار و گزارش به مسئولین ذیربط توام با پیشنهادات مناسب در جهت رفع اشکالات
    تهیه گزارشات تحلیلی مدیریت جهت ارائه تصویری از وضعیت موجود انبارها و اقلام موجودیها و مطابقت موجودی کالاهای خریداری شده با ضوابط و سیاستهای مصوب شرکت ملی نفت ایران و مسئولین بالاتر در راستای کاستن و پیشگیری از تخلفات خرید و سایر مشکلات و نیز ارتقای بهره وری و کارائی سیستم
    هدایت و تأیید نوع بازرسیهای انجام شده و حصول اطمینان از اجرای صحیح بازرسیها مطابق با آئین نامه ها و سیاستهای تدوین شده مدیریت کیفیت(Iso)
    تعیین تکلیف وضعیت اقلام و موجودیهای انبارها در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه ناشی از حریق , سیل, سرقت, زلزله و ... تشخیص و شناسائی عوامل ذی مدخل و تهیه مدارک و ارائه گزارشات جهت مسئولین ذیربط و همچنین هماهنگی در نحوه تنظیم گزارشات هفتگی /ماهیانه/سالیانه از موجودی انبارها در بازرسیهای دوره ای عادی, اضطراری و ...
    هدایت, هماهنگی و پیگیری مسائل مهم مربوطه به ایجاد پوشش بیمه های مختلف انبارها از قبیل آتش سوزی, سرقت, زلزله, سیل و ... از طریق مجاری مسئولین ذیربط
    مسئولیت تهیه و تدوین برنامه زمانبندی شمارش و بازدیدهای دوره ای و سرپرستی ونظارت بر کلیه امول مربوطه به بازرسی مطابق با برنامههای پیش بینی شده و نیز تهیه برنامه زمانبندی انبارگردانی پایان سال انبارها و اخذ تاییدیه معاونت مدیر و پیگیری اجرای برنامه های تصویب شده.
    نظارت , کنترل و حصول اطمینان از تغذیه و انتقال صحیح اطلاعات به سیستم مکانیزه آمار کالا براساس روشهای ضوابط و دستور العملهای مربوطه و نیز انعکاس واقعی ارزش مالی اقلام موجودی انبارها در ترازنمه مالی شرکت ملی نفت از طریق بررسی فرمهای قیمت گذاری شده پایان سال منعکس در گزارشات دفاتر مالی واحد حسابداری
    کنترل کمی و کیفی اقلام حیاتی بیمه ای و نیز افزایش یا کاهش تعداد دفعات کنترل  وشمارش برخی از اجناس گران قیمت و پرتحرک
    شناسایی اقلام کم تحرک و غیر قابل استفاده رد برخی انبارها و هماهنگی با مسئولین ذیربط به منظور پیشنهاد مصرف اجناس مورد نیاز با توجه به موجودیهای مازاد و در غیر اینصورت انتقال آنها به انبار کالای مازاد.
    بازدیدهای سرزده و اضطراری از انبارها در راستای اعمال و تقویت کنترلهای لازم در ارتباط با ورود و خروج اجناس که باید متضمن تطابق کامل اسناد و مدارک با ضوابط و دستورالعملهای جاری باشد.
    نظارت بر عملکرد نیروی انسانی شاغل در واحد بازرسی انبارها و کنترل کالا به لحاظ کمی و کیفی
    کنترل و تأیید عملکرد نیروی انسانی شاغل در واحد بازرسی انبارها و کنترل کالا به لحاظ کمی و کیفی
    بررسی نیاز آموزشی کارکنان واحد بازرسی انبارها و کنترل کالا و اعلام نیاز موجود به واحدهای ذیربط
    حصول اطمینان از کارآمدی آموزشهای حین خدمت ارائه شده به بازرسین و کارکنان شاغل در انبارهای واحدهای زیر مجموعه معاونت امور پشتیبانی
    انجام مطالعات مرتبط با وظایف محوله و استفاده از نشریات , بولتن ها و جزوات مرتبط به منظور ارتقاء سطح کیفی کار
    سفارش تهیه ابزار آلات و وسایل مورد نیاز جهت ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات در انبارهای تحت پوشش معاونت
    انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت امور پشتیبانی به این واحد


فرآیند جاری:

بازرسی های ادواری طبق جدول زمانبندی شده
بازرسی های پایان سال
نظارت بر تغییر و تحول روسای انبارها
هماهنگی جهت برگزاری کلاس های آموزشی انبارداری و ایمنی برای پرسنل انبارها


گروه دورانV6.1.4.0