خدمات پشتيباني داراي 3 واحد مي باشد:

1- تداركات و امور كالا

2- ترابري

3- امور مسافرت

 

 خدمات پشتيباني

 معرفي واحد:

 •  يكي از واحدهاي زيرمجموعه معاونت امور پشتيباني مي باشد كه مديريت و برنامه ريزي فعاليت هاي اجرايي و خدماتي در حوزه هاي خريد و تحويل كالا،سرويس دهي خودرويي،تهيه بليط مسافرتي (هواپيما ، قطار)
 •  تلفن: 02161622520

 

 تداركات و امور كالا

  معرفي واحد: 

 •  تدارك كليه اقلام و وسائل مورد نياز ادارات مركزي
 •  هدايت  ، برنامه ريزي و سازماندهي كليه فعاليتهاي تداركات با هدف تهيه، تامين ،نگهداري و توزيع كالاها
 •  نظارت بر احتياجات آتي ادارات مركزي به لوازم اداري ، دفتري و مصرفي ساختمان هاي مركزي
 •  كنترل فرم هاي سفارشات داخلي از نظر مشخصات فني ، تعداد ، مبلغ برآورد شماره حساب وغيره وتائيد آنها جهت موجودي انبارها وپيگيري جهت تصويب واختصاص بودجه.
 •  كنترل كميت وكيفيت لوازم اداري ، نوشت افزارها وكليه اقلام خريداري شده توسط كارشناسان خريد به لحاظ مطابقت مشخصات كالا با درخواستها براساس ضوابط و مقررات و استانداردهاي مربوطه
 •  تلفن:02161623376-02161623375-02188942012

 

           ترابري مركزي

            معرفي واحد:

 • بخش حمل و نقل يكي از مهمترين اجزاي يك سازمان مي باشد، كه به عنوان يك واحد فني و تخصصي نيز مي توان ياد كرد كه اين بخش داراي قسمت هاو فعاليت هاي مختلفي مي باشد .
 •  تامين سرويسهاي حمل و نقل سواري ، جمعي (اتوبوس ، ميني بوس) و باري (انواع كاميون ،وانت، بالابر و...) مورد نياز
 • تامين خودروهاي مورد نياز ادارات طبق مقررات و قوانين
 •  كنترل و نگهداري خودروهاي تحت پوشش
 •  كنترل و پرداخت هزینه سوخت مصرفی کلیه خودروها تحت پوشش.
 •  هماهنگي و ارائه سرویس اياب و ذهاب به کارکنان طبق قوانين و مقررات مربوطه
 •  اخذ و توزيع سهميه آرم طرح ترافيك شهر تهران
 •  تخصيص پاركينگ خودرو به كاركنان ستاد شركت ملي نفت و ستاد وزارت نفت
 • تلفن:02161623820-02161623294

 

 امور مسافرت

            معرفي واحد:

 • بررسي و تهيه بليط هواپيما و قطار جهت ماموريت هاي داخل و خارج از كشور
 •  كارگروه تلفن همراه جهت پرداخت هزينه تلفن همراه
 •  تلفن:02188593243-02188593244

گروه دورانV6.1.4.0