واحد امور اداري معاونت پشتيباني شامل رئيس خدمات اداري ، هماهنگ كننده آموزش كاركنان و دو كارمند خدمات اداري مي باشد.
 
1- حضور در جلسات اداري حوزه معاونت
2- صدور / تمديد كارت شناسايي چندمنظوره كاركنان رسمي / غيررسمي
3- بررسي ترفيعات كاركنان حوزه معاونت امور پشتيباني
4- بررسي انتصابات كاركنان حوزه معاونت امور پشتيباني
5- انجام مكاتبات اداري خدمات درماني / بررسي و رسيدگي به مشكلات كاركنان
6- بررسي كاريابي و جذب نيروي انساني رسمي / غيررسمي كاركنان حوزه معاونت امور پشتيباني
7- بررسي گزارش حضور و غياب كاركنان حوزه معاونت امور پشتيباني
8- هماهنگي برگزاري كلا‌س‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان رسمي / غيررسمي
9- پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كاري كاركنان رسمي / غيررسمي
10- پرداخت فوق‌العاده نوبتكاري كاركنان رسمي / غيررسمي
11- معرفي كاركنان معاونت جهت استفاده از تسهيلات محمودآباد و مشهد مقدس
12- بازپرداخت هزينه مأموريت كارمندان رسمي / غيررسمي حوزه معاونت
13- پرداخت وام‌هاي (مسكن – تعميرات – تبديل به احسن – اضطراري) به كاركنان حوزه معاونت امور پشتيباني در خواست وام از طرف متقاضي ارسال مي گردد . پس از بررسي سهميه وكنترل مدارك متقاضي به واحد كارگزيني معرفي مي گردد
14- انجام مكاتبات ساماندهي نيروهاي پيمانكاري
15- انجام اقدامات مربوط به اخذ، تعويض و تعمير توكن امنيتي كاركنان حوزه معاونت و ساير اقدامات متفرقه
 
آدرس:  خيابان حافظ نبش رودسر ساختمان مركزي چهارم - طبقه پنجم - اتاق 509 و 510


گروه دورانV6.1.4.0