پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:58:26
1401/4/26 یکشنبه اطلاعیه ثبت نام کلاسهای ورزشی/ آموزشی نیم سال اول 1401 اطلاعيه ثبت نام كلاسهاي ورزشي/ آموزشي نيم سال اول 1401 در بخش آقايان و خانم ها
را مشاهده فرماييد. (خواهشمنداست جهت استفاده از راهنماي مراحل ثبت نام كلاسهاي فوق به « قسمت مديريت كلاسهاي ورزشي» مراجعه فرمائيد.)
 
 امور ورزش و تربيت بدني شركت ملي نفت ايران

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بيشتر