پنجشنبه 27 مرداد 1401   04:02:27
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
خدمات اداری

- معرفي واحد:

واحد خدمات اداري يكي از واحدهاي زيرمجموعه‌هاي معاونت امور پشتيباني
مي باشد و در راستاي كسب رضايت كاركنان و تأمين هدف‌هاي سازماني گام برداشته و مسئوليت انجام مكاتبات اداري كاركنان رسمي / غيررسمي ايجاد رويه‌هاي مناسب و رسيدگي به امور اداري كاركنان را بر عهده دارد.


- فرآيندهاي جاري:
1- حضور در جلسات اداري با ساير واحد هاي زير مجموعه معاونت / خارج از معاونت
2- انجام كليه مكاتبات اداري درخصوص درخواست صدور / تمديد كارت شناسايي چندمنظوره حراست كاركنان رسمي و غير رسمي حوزه معاونت
3- بررسي و ارائه پيشنهاد انتصابات كاركنان حوزه معاونت
4- بررسي و تهيه فرم پيشنهاد ترفيعات كاركنان حوزه معاونت
5- بررسي كاريابي و جذب نيروي انساني (انتقال دائم / موقت)
6- ساماندهي نيروهاي پيمانكاري حوزه معاونت در سامانه ساپنا
7 ارائه آناليز هاي خدمات درماني كاركنان رسمي و غير رسمي كاركنان حوزه معاونت
8 رسيدگي به مسائل و مشكلات كاركنان حوزه معاونت
9- كلاس‌هاي آموزشي ضمن خدمت رسمي / غيررسمي
10- پرداخت فوق‌العاده نوبتكاري رسمي / غيررسمي حوزه معاونت
11- پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كاري رسمي / غيررسمي حوزه معاونت
‌12- ارسال فرم بازپرداخت هزينه مأموريت كارمندان / كارگران حوزه معاونت
13- معرفي كاركنان حوزه معاونت جهت استفاده از تسهيلات محمودآباد
14- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل نيروهاي اركان ثالث در حوزه معاونت
15- بررسي و انجام مكاتبات اداري مربوط به ارزشيابي كاركنان رسمي حوزه معاونت
16- معرفي كاركنان حوزه معاونت جهت استفاده از تسهيلات مشهد مقدس
17- انجام مكاتبات مربوط به وامهاي مسكن، وام تعميرات، وام تبديل به احسن، وام اضطراري

- ارتباط با ما:
آدرس: خيابان حافظ نبش رودسر ساختمان مركزي چهارم طبقه دوم اتاق 220 
تلفن: 84184057


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر