پنجشنبه 27 مرداد 1401   02:36:54
شنبه 23 اسفند 1399
 خدمات پشتیبانی
 
شامل بخش های مختلفی می باشد :
 
1.ترابري
 
تلفن :61623820-61623294
بخش حمل و نقل يكي از مهمترين اجزاي يك سازمان مي باشد، كه به عنوان يك واحد فني و تخصصي نيز مي توان ياد كرد كه اين بخش داراي قسمت هاو فعاليت هاي مختلفي مي باشد .
و وظايف ذيل را عهده دار مي باشد :
 
·      تامين سرويسهاي حمل و نقل لازم و مورد اطمينان جهت كليه ادارات مركزي شركت و وزارت نفت و همچنين   
·      تامين خودروهاي مورد نياز ادارات طبق مقررات و قوانين مندرج در آئين نامه مربوطه
·      كنترل مصرف سوخت خودروها .
·      پرداخت هزینه سوخت مصرفی کلیه خودروها تحت پوشش.
·      پيگيري و دريافت كارت سوخت.
·      هماهنگي و ارائه سرویس به ادارات توسط خودروهای سنگین (انواع وانت و خاور – انواع مینی بوس و اتوبوس)
·      هماهنگي و ارائه سرویس اياب و ذهاب به کارکنان دارای مجوز
·      هماهنگي و ارائه سرویسهای درون شهري و برون شهری  به ادارات و مدیریتها در ساعتهاي اداري و غير اداري
·      ارائه خودروهاي دراختياري به واحدها و مديريتها
·      انجام تعميرات جزئي خودروها  ملکی و استیجاری شرکت ملی نفت
·      كنترل خودروها از نظر فني هنگام تحويل و تحول خودرو .
·      ارائه خدمات سرويس كارواش خودروها  ملکی و استیجاری شرکت ملی نفت  
·      در خصوص بخش IT پشتيباني از سيستم هاي نرم افزار ترابري
·      اخذ سهميه طرح ترافيك و مجوزهاي مربوطه
·      تقسيم بندي و توزيع سهميه طرح ترافيك بين واحدها و مديريتهاي شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه

 
2.امور مسافرت:
 
تلفن:61624189-61624046
·   برنامه ريزي و هماهنگي فعاليت هاي مربوط به مسافرت و تشريفات شامل انجام مسافرت هاي مقامات و كارشناسان و كاركنان و خانواده ايشان و نيز انجام تشريفات لازم و نظارت بر استقبال و بدرقه و برگزاري ميهمانيها و ضيافتها.
·      برنامه ريزي و هماهنگي استعلام فعاليت هاي امور  مسافرتهاي صنعت نفت ، جهت دريافت برنامه پروازها.

 
·      بررسي تقاضا بليط هواپيما و هماهنگي با آژانس و متقاضي جهت خريد بليط هواپيما
 
 
3.بخش تداركات و امور كالا:
 
تلفن: 61623376 -88942012-61623375    
تدارك كليه مواد مصرفي ولوازم مصرفي ووسائل مورد نياز ادارات مركزي ،هدايت  ، برنامه ريزي وسازماندهي كليه فعاليتهاي تداركات كالاي شركت با هدف تهيه، تامين ،نگهداري وتوزيع كالاها به عهده این بخش می باشد اين بخش وظايف ذيل را عهده دار مي باشد :
·     نظارت برتنظيم پيش بيني هاي احتياجات آتي ادارات مركزي شركت ووزارت نفت به اجناس ولوازم اداري ودفتري ونوشت افزار ولوازم مصرفي ساختمان هاي مركزي تحت نظر معاونت خدمات وكنترل فرم هاي سفارشات داخلي از نظر مشخصات فني ، مدت مبلغ برآورد شماره حساب وغيره وتائيد آنها جهت موجودي انبارها وپيگيري جهت تصويب واختصاص بودجه.
·     هدايت ونظارت وسرپرستي كليه امور تداركاتي از قبيل درخواست ، تامين /خريد/ سفارش وغيره در كليه واحد هاي تحت سرپرستي .
·     كنترل كميت وكيفيت لوازم اداري واجناس ونوشت افزارها وكليه اقلام خريداري شده توسط كارشناسان خريدوشركت كالاي نفت به لحاظ مطابقت مشخصات كالابا درخواستها براساس ضوابط ومقررات واستانداردهاي مربوطه ورسيدگي وتائيد سياهه خريدبه فروشندگان لوازم تهيه شده از سوي شركت كالا  واعلام تحويل آنها توسط انبارداران ويامتقاضيان مربوطه جهت پرداخت هزينه سياهه خريدار وارسال آن به شركت كالاي نفت.
·     برنامه ريزي تامين وتدارك سفارش كالاي مورد نياز جهت انجام مراحل سفارشاتي براساس برنامه هاي اعلام شده .
·     بررسي كالاهاي خريداري شده وتطابق آن با استانداردهاي موجود ودر خواستها  وكنترل كيفيت لوازم ودستگاه هاي در حال خريد
·     كنترل عملكرد مامورين خريد براساس مقررات
·     پيگيري جهت تامين به موقع برآوردهاي موردنياز اعلام شده از سوي متقاضيان .

 


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر