پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:55:10
دوشنبه 18 اسفند 1399  پژوهش و مطالعات منابع انسانی:

هدف :
 هماهنگــي، هدایت و نظارت بر كليه امور پژوهشی و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی و همچنين ارزيابي عملكرد برنامه هاي راهبردي منابع انساني در سطح شرکت ملي نفت ايران می باشد.

* معرفی واحد

* ساختار سازمانی

* فرآیندهای جاری

* مستندات اداری

* ارتباط با ما


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر