چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
حرکت به بالا
ورود
  
فروبردن سر در آب 1
كفاره واجب
نيت روزه