چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
حرکت به بالا
ورود
  
احاديث نماز با تواشيح
اذان آموزشي
اذان اختصاصي
ذكر تسبحات اربعه
ذكر تشهد
ذكر ركوع
ذكر سجود
ذكر سلام
ذكر قنوت
سوره توحيد
سوره حمد
قرائت صحيح نماز 2 ركعتي -سري 2
قرائت صحيح نماز 2 ركعتي
قرائت صحيح نماز 3 ركعتي -سري 2
قرائت صحيح نماز 3 ركعتي
قرائت صحيح نماز 4 ركعتي -سري 2
قرائت صحيح نماز 4 ركعتي