چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

 شهيد به كسي اطلاق مي شود كه جان خود را در راه تكوين ، شكوفايي، دفاع و حفظ دست آوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران ، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده است.