حضرت امام خمینی قدس سره :
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
ما را چه رسد که با این قلمهای شکسته و بیانهای نارسا در وصف شهیدان و جانبازان و مفقودان و اسیرانی که درجهاد فی سبیل الله جان خود را فدا کرده و یا سلامت خویش را از دست داده اند یابدست دشمنان اسلام اسیر شده اند مطلبی نوشته یا سخنی بگوییم.