چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود
  
مشاهده: 
جعبه انتخاب
اندازه عکس
پوشه: اعزام خانواده شهدا و ایثارگران به اردوی زیارتی مشهد مقدس
اعزام خانواده شهدا و ایثارگران به اردوی زیارتی مشهد مقدس