چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
  
عکس شهید
شهيد سعيد ذكايي آشتياني
 
شهيد حبيب اله محمود زاده
شهید مسعود حقيقي قهجاورستاني