شنبه 11 تیر 1401   06:07:59
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 - معرفي واحد خدمات فني و تخصصي  :

     واحد خدمات فني و تخصصي به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه معاونت امور پشتيباني شركت ملي نفت ايران مي باشد كه اهم وظايف و مسئوليتهاي آن را در زمينه فعاليت هاي فني و پشتيباني كليه ساختمانهاي شركت ملي نفت مي توان  نام برد و از واحدهاي امور برق و تعميرات ، نگهداشت ساختمانها ،  امور چاپخانه ، طراحي فضا و تخصيص لوازم و اثاثيه اداري نشكيل گرديده است كه خلاصه وظايف هريك از واحدها به پيوست مي باشد.

امور تعميرات

 
معرفي واحد ساختار سازماني فرآيند هاي جاري مستندات اداري ارتباط با ما
وظيفه انجام تعميرات ساختمانها و مجموعه ها و راهبري تاسيسات را بعهده دارد. معاونت امور پشتيباني -         برنامه ريزي، نظارت و كنترل عملكرد صحيح سيستمهاي تاسيسات برقي و ابزار دقيق، آب رساني ،گازرساني ، فاضلاب، تهويه مطبوع و آسانسورها و نظارت بر مراقبت و راهبري سيستم هاي تاسيساتي، تعميرات و برق ساختمانهاي مركزي و مجموعه هاي ورزشي آموزشي شركت ملي نفت
-         برنامه ريزي و هماهنگي فعاليتهاي تعميراتي سالانه كلي و جزئي و انجام پروژه هاي مربوطه در راستاي سرويس دهي مناسب به كارمندان و بهره برداري بهينه از امكانات موجود
-         انجام تعميرات عمومي تجهيزات اداري(دستگاههاي كپي،فكس،صندلي ، ميز و ...)و غير اداري در ساير ساختمانهاي تحت تصدي
-         تدوين برنامه هاي تعميرات و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات و ابنيه بر اساس مطالعات صورت گرفته و استانداردهاي موجود و نظارت، سرپرستي، برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت نوسازي و تعميراتي سيويل در كليه ساختمانهاي تحت تصدي
-         مديريت ، برنامه ريزي و كنترل شاخصهاي استاندارد به منظور استفاده صحيح و مناسب از امكانات و تأسيسات موجود با هدف فراهم ساختن شرايط آسايش كاركنان ضمن رعايت ضوابط ايمني- حفاظتي و بهينه سازي مصرف انرژي و هزينه نگهداري
-         هماهنگي جهت انجام امور مخابرات و شبكه با واحدهاي ذيصلاح
61623814
خدمات فني و تخصصي
تعميرات :
  • رئيس تعميرات
  • رئيس تعميرات مجموعه هاي ورزشي آموزشي
امور نگهداشت ساختمانها

ارتباط با ما مستندات اداری فرآیند های جاری ساختار سازمانی معرفي واحد

61622475
61622075
61622577
-- نگهداشت ساختمان‌های ادارات مرکزی و تابعه:

1- بررسی و بازدید مستمر مسئول نگهداشت هر ساختمان در جهت تهیه و تنظیم سفارش کار در
جهت بهبود شرایط نگهداری ساختمانها از لحاظ نظافت محیطی ، بهداشتی و راهبردی غیر فنی
2- ثبت روزانه فعالیت‌های انجام شده در رابطه با امور محوله در فرم‌ها
و دفتر گزارش روزانه

3- تدوین شاخص‌ها و چک لیست های نظارتی نگهداشت
4- ارائه خدمات پذیرایی در دفاتر، حداقل 3 نوبت در روز
5- هماهنگی و رزرو سالن های جلسات


کشیک خدمات:
1- کنترل و بررسی برگه‌های خروج جنس- حواله های انبار و یا بار نامه جنس از ساختمان و حصول اطمینان از صحت مندرجات آن‌ها
و تطبیق امضاء مجاز با نمونه امضاء معرفی شده

2- انجام بازدید از ساختمان‌ها هنگام شب کاری، ایام تعطیل و بعد
از وقت اداری و اعلام هر گونه خرابی یا حادثه
3- مراقبت و نگهداری 24ساعته از ساختمان‌های ادارات مرکزی
و پاسخگویی و راهنمایی مراجعین در بعد از وقت اداری و ایام تعطیل

4- اعلام سریع اتفاقات غیرمترقبه در مواقع اضطراری


دبیرخانه ادارات مرکزی :
1- دریافت، جمع آوری و توزیع نامه‌ها و بسته های پستی
در طبقات

2- تایپ و ثبت نامه‌ها در سیستم اتوماسیون اداری
3- نصب بخشنامه‌ها و اطلاعیه در تابلو اعلانات
4- پیگیری مکاتبات اداری

تشریفات و پذیرایی :
1- خرید و تحویل ملزومات پذیرایی دفاتر مدیران و سالنهای جلسات واحدها
و مراسم ملی و مذهبی

2- اجرای خدمات پذیرایی در جلسات و مراسم

فضای سبز:
1- حفظ و نگهداری فضای سبز وگل گیاه موجود در ساختمان‌ها
2- جابجایی و انتقال گل‌های آپارتمانی در ساختمان‌ها در راستای بهینه سازی فضای اداری

معاونت امور شتيباني نگهداشت ساختمانها:

برنامه ریزی ، اجرا و کنترل ارائه خدمات در ساختمانها 
نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری طرف قراداد
ارائه خدمات در بخش های کشیک خدمات دبیرخانه ساختمانها تشریفات و پذیرایی ، آبدارخانه ها ،تنظیفات ، فضای سبز و نامه رسانی
خدمات فني و تخصصي
نگهداشت ساختمانها:
- نگهداشت‌ ساختمان‌ های ادارات مرکزی و تابعه
-    کشیک خدمات
-  دبیرخانه ادارات مرکزی
-    تشریفات و پذیرایی
      -     خدمات فضای سبز
 


چاپخانه و امور گرافیک

ارتباط با ما مستندات اداری فرآیند های جاری ساختار سازمانی معرفي واحد
61622339 _
  • فرآیند امور گرافیک (تابلو سازی خط کشی ترافیکی و انواع برچسب های معمولی و ضد گلوگه و...)
  • فرآیند چاپ و تکثیر و صحافی
  • فرآیند امور اجرایی
  • فرآیند انبارداری
  • فرآیند امور اداری
  • فرآیند امور مالی
فرآیند بازخورد گزارشات
معاونت امور پشتیبانی
ارائه خدمات متنوع در زمینه های طراحی و گرافیک، ساخت تابلو، چاپ و نشر و صحافی و تهیه انواع گزارشات و فرایند سازی سیستم های اداری، خط کشی ترافیکی و ...
خدمات فنی و تخصصی
چاپخانه و امور گرافیک:
  • سرپرست چاپخانه
  • مسئول چاپ و تكثير
مسئول گرافيك و طراحي


تخصيص فضا و لوازم اداري

ارتباط با ما مستندات اداری فرآیند های جاری ساختار سازمانی معرفي واحد
61623230 _   1-  تهيه ملزومات اداري
2 جابجايي مدیریتها و واحدها  بهمراه ملزومات اداري مربوطه در ساختمانهای شرکت ملی نفت
3 بروز رسانی ترسيم کروکی ساختمانها
4 - تهيه آمار و اطلاعات کارکنان مستقر در ساختمان ها به منظور ساماندهی فضای اداری
5 انتقال لوازم مازاد از ساختمان ها و باشگاههای شرکت ملی نفت به انبار ری کالای مازاد
معاونت امور پشتیبانی ارائه خدماتي از قبيل تهيه و جابجايي ملزومات اداري ، ترسيم كروكي ساختمان ها، بروز رسانی آمار و اطلاعات  كاركنان ، تخصيص فضاي اداري  ، انتقال لوازم مازادبه انبار ری و ...
خدمات فنی و تخصصی
تخصیص فضا و لوازم اداری 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر