سه‌شنبه 28 دی 1400   02:09:33
دوشنبه 18 اسفند 1399
​مستندات اداری شامل موارد ذیل است:
 
-   مکاتبات با ادارات و شرکتهای فرعی در خصوص برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی و پژوهش های منابع انسانی
-   اسناد مربوط به برنامه ریزی راهبردی همانند لیست چالشها، عناوین برنامه های عملیاتی و ...
-   پرسشنامه ها، صورتجلسه ها و سایر اسنادی که در ارتباط با سایر واحدهای حوزه منابع انسانی در فرآیند پژوهش های منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.
-   گزارش نهایی پژوهش ها
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر