راهنماي متقاضيان استفاده از طرح نظام
 
 
الف – تعريف : طرح نظام به طرحي اطلاق مي گردد كه از طريق آن برخي از فارغ التحصيلان دانشگاهها (كارشناسي و بالا تر)در رشته هاي مورد نياز صنعت نفت به منظور گذراندن دوران خدمت سربازي در صنعت نفت بكار گرفته مي شوند.
 
ب – مدارك : بعد از اخذ سهميه امريه از طريق سايت وزارت نفت (Pmhr.mop.ir)، مدارك لازم جهت مراجعه به شركت ملي نفت ايران و شروع مراحل كاريابي و گزينش به شرح ذيل مي باشد: اصل و كپي شناسنامه – اصل و كپي كارت ملي – اصل و كپي معافيت تحصيلي – يك قطعه عكس 4*3  نكته: كپي مدارك بايد دو سري باشد. (ضمنا" در شروع مراحل اخذ امريه و كاريابي  داشتن برگ اعزام بخدمت الزامي نمي باشد)
 
مراحل انجام كار:
كليه متقاضيان طرح نظام پس از پذيرفته شدن در سامانه ثبت نام جهت ارائه و تكميل مدارك به دو روش مي توانند اقدام نمايند:
1-مراجعه به اداره تامين نيروي انساني شركت ملي نفت ايران(تقاطع خيابان طالقاني-حافظ،روبروي وزارت نفت، ساختمان مركزي پنجم،پلاك 175 طبقه 2 اطاق 207).
2-ارسال اسكن مدارك مورد نياز(قيد شده درقسمت ب) به آدرس ايميل Amrieh@nioc.ir و همچنين ارسال كپي برابر اصل مدرك تحصيلي ويك قطعه عكس 4*3 به آدرس تامين نيرو كه در بند1 بالا ذكر شده است.
در اين مرحله پس از دريافت مدارك و تطبيق آن با اطلاعات ثبت شده در سايت مراحل ذيل انجام ميپذيرد:
 
1 –  كاريابي
فرايند معرفي فرد به شركتهاي تابعه جهت مشخص شدن محل خدمت، كاريابي نام دارد.در واقع در اين مرحله محل خدمت آتي فرد پس از پايان دوره آموزش رزم مقدماتي مشخص مي شود. معرفي نامه صادره تحويل متقاضي داده شده و خود فرد راسا به شركت مربوطه مراجعه مي نمايد ويا در غير اين صورت معرفي نامه از طريق پست براي شركت مورد نظر ارسال مي شود.
 
2 – گزينش
بر اساس قوانين و مقررات مربوطه ورود و بكارگيري نيروي انساني در صنعت نفت مي بايست پس از تاييد هسته گزينش صورت پذيرد.لذا كليه متقاضيان طرح نظام به هسته گزينش معرفي شده و اين افراد موظف هستند پس از تماس هسته گزينش جهت تكميل مدارك و فرمهاي مربوطه به هسته گزينش مراجعه نمايند.
آدرس هسته گزينش: تهران –خ حافظ- تقاطع جمهوري –نبش ساختمان آلومنيوم –كوچه يغما- مركزي هشتم- طبقه 3 – تلفن : 021- 66725057
 
نكات :
1- درصورت وصول پاسخ عدم نياز از هر يك از شركتهاي تابعه، كاريابي فرد متقاضي در ساير شركتها صورت مي پذيرد و در اين مرحله نيازي به مراجعه متقاضيان نمي باشد.
2- از آنجا كه نتيجه كاريابي از طرف شركتهاي تابعه به اين اداره اعلام مي شود متقاضيان مي توانند جهت پيگيري كاريابي خود ،مصاحبه فني تخصصي و...از طريق شركت معرفي شده پيگيري نموده و از برقراري تماس تلفني ويا مراجعه حضوري به اين اداره خودداري نمايند.(شماره تلفنهاي شركتهاي تابعه را از طريق سايت آن شركت بدست آوريد)
3- باتوجه به هماهنگي بعمل آمده با دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا، كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي لازم است ليست اسامي نيروهاي طرح نظام خود را به همراه  مدارك مورد نياز حداكثر 2ماه قبل از تاريخ اعزام ارسال نمايند. لذا كليه متقاضيان مي بايست به اين نكته توجه نمايند كه تا قبل از تاريخ مقرر كليه مدارك از قبيل: " 1-تصوير برگ اعزام بخدمت 2-تصوير برگ معافيت تحصيلي 3-تصوير شناسنامه و كارت ملي 4-اعلام نياز از شركتهاي تابعه و 5-تاييديه هسته گزينش " تكميل باشد و در صورت نقص مدارك اسم فرد در ليست نيروهاي طرح نظام قرار نخواهد گرفت.(برگ اعزام بخدمت را با كسب اطلاعات كافي از پليس 10+ اخذ نمائيد تا تاريخ اعزام شما و تاريخ اخذ امريه ء شما يكسان باشد)
4- جهت ارسال برگ اعزام بخدمت به اين شركت مي توانيد از طريق ايميلAmrieh@nioc.ir و يا فكس(66412143-021) اقدام فرمائيد. (امكان مراجعه حضوري هم وجود دارد)
5- شركت ملي نفت ايران هيچگونه تعهدي جهت استخدام نيروهاي طرح نظام پس از پايان دوره سربازي نداشته و افراد پس از پايان دوره از شركت ترخيص مي شوند.
6- تعيين يگان آموزش دهنده به عهده حوزه نظام وظيفه مي باشد و كد محل آموزش حدود يك هفته قبل از تاريخ اعزام اعلام خواهد شد.ضمنا" كليه نيروهاي طرح نظام اعزامي يگانهاي ارتش مي باشند.
در پايان براي شما آرزوي سلامتي و موفقيت مي نمايد.