• هیات اسکی
 • هیات بدمینتون
 • هیات بسکتبال
 • هیات تنیس روی میز
 • هیات تیر اندازی 
 • هیات دو ومیدانی 
 • هیات شنا, شیرجه و واترپلو
 • هیات فوتبال 
 • هیات فوتسال
 • هیات کشتی 
 • هیات کوهنوردی 
 • هیات والیبال 
 • هیات شطرنج
 • هیات دارت
 • هیات تنیس و اسکواچ
 • هیات جانبازان و معلولین
 • هیات ورزشهای همگانی
 • هیات ورزشهای رزمی