• درخشش تیم نفت تهران در مسابقات دو و میدانی کازانف قزاقستان
  • کسب عنوان سومی تیم والیبال نفت تهران در لیگ باشگاه های استان تهران