فرآيند جذب و استخدام فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت

 

 

 به منظور آشنايي فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت با فرآيند جذب و استخدام در صنعت نفت مراتب ذيل جهت مطالعه اين عزيزان ارائه مي گردد:

 

 
*     همانطور كه اطلاع دارند فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت در مقطع كارشناسي به دو گروه "الف" و "ب" تقسيم بندي مي شوند.
*    فارغ التحصيلان گروه "الف" در مقطع كارشناسي و همچنين فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد درصورت نياز به خدماتشان مي توانند بدون شركت در آزمونهاي استخدامي در صنعت نفت جذب و استخدام شوند لكن فارغ التحصيلان گروه "ب" جهت استخدام مي بايست در آزمونهاي استخدامي شركت نموده و از امتيازات ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت برخوردار شوند.

 

*    فارغ التحصيلان گروه "الف" در هر سال تحصيلي پس از اعلام گروه بندي از سوي دانشگاه صنعت نفت و فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد پس از فراغت از تحصيل و اعلام نامه فارغ التحصيلي از سوي دانشگاه صنعت نفت در صورت داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت(فارغ التحصيلان ذكور) مي بايست جهت ارائه درخواست مبني بر تمايل به خدمت در صنعت نفت به همراه مدارك(كارت ملي و كارت پايان خدمت) به اداره تامين نيروي انساني مراجعه نمايند.
*   در اين اداره مشخصات فردي و تحصيلي متقاضي در سيستم عمليات استخدام ثبت مي شود.
*     كاريابي و معرفي فارغ التحصيلان به شركتهاي اصلي و تابعه براساس اعلام نيازهاي واصله از سوي شركتها صورت مي پذيرد و پس از ثبت اطلاعات افراد در سيستم، نيازي به مراجعه مجددو پيگيري افراد جهت معرفي نمي باشد.
*     به محض وصول اعلام نياز از سوي شركتهاي اصلي و تابعه فهرست مشخصات فردي و تحصيلي افرادي كه به اين اداره مراجعه كرده اند براساس نوع اعلام نياز از حيث مقطع، رشته و گرايش تحصيلي و همچنين جنسيت به شركت متقاضي نيرو ارسال مي شود. شركت مربوطه نيز پس از انجام مصاحبه فني و تخصصي براساس نيروي انساني مورد نياز خود اقدام به گزينش و انتخاب از بين افراد معرفي شده مي نمايد.
 
همچنين فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت لازم است به نكات ذيل توجه نمايند:
 
1.    فارغ التحصيلان كارشناسي گروه الف و كارشناسي ارشد فقط 3 ماه پس از اعلام گروهبندي/فارغ التحصيلي فرصت دارند جهت ارائه درخواست خود به اداره تامين نيروي انساني مراجعه نمايند.
2.    درصورتي كه فرد در مقطع بالاتر تحصيل مي كند و يا درحال گذراندن خدمت سربازي/امريه مي باشد، اين مهلت(3 ماه) به بعد از فارغ التحصيلي در مقطع بالاتر و يا پايان خدمت موكول مي شود.
3.    لازم به ذكر است درصورت معرفي فرد به شركتهاي تابعه صنعت نفت و اعلام نياز آن شركت به خدمات ايشان چنانچه فرد مورد نظر از استخدام در آن شركت انصراف داده و يا اظهار عدم تمايل نمايد ديگر امكان آزاد سازي مدرك تحصيلي و جود نداشته و جهت خريد تعهدات به دانشگاه صنعت نفت معرفي          مي گردد.
4.    چنانچه فرد متقاضي پس از مراجعه به اين اداره و ارائه درخواست مبني بر تمايل به خدمت در صنعت نفت پس از گذشت حداقل يكسال و عليرغم كاريابي هاي انجام شده جذب و استخدام نگردد حسب تمايل مي تواند تعهدات خود را به صنعت نفت لغو كرده و نسبت به آزادسازي مدرك تحصيلي اقدام كند.                      همچنين لازم است كليه فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت قبل از مراجعه به اين اداره از طريق اينترنت و مراجعه به وبسايتهاي مربوطه نسبت وزارت نفت و چهار شركت اصلي زير مجموعه آن آشنايي و اطلاعات لازم و كافي را كسب نمايند.
 
شركت ملي نفت ايران www.nioc.ir
شركت ملي گاز يران  www.nigc.ir
شركت ملي پالايش و پخش www.niordc.ir  
 
 
 

آدرس پستي اداره تامين نيروي انساني  : تهران - خيابان طالقاني - تقاطع حافظ - ساختمان شماره 175 مركزي پنجم شركت ملي نفت - طبقه سوم