پيام معاون وزير نفت به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت همراه با طليعه بهار

 

معاون وزير نفت در پيامي سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران همراه با طليعه بهار را به تمامي تلاشگران عرصه نفت و خانواده هاي آنها تبريك گفت

اخبار برگزيده
وزير نفت:
نفت ايران پس از انقلاب ملي شد
پيام معاون وزير نفت به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت همراه با طليعه بهار
پيام معاون وزير نفت به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت همراه با طليعه بهار
توانمند سازي نيروي انساني در صنعت نفت از ضروريات است
توانمند سازي نيروي انساني در صنعت نفت از ضروريات است
ضرورت اصلاح فرهنگ سازماني در صنعت نفت
ضرورت اصلاح فرهنگ سازماني در صنعت نفت

نيروي انساني صنعت نفت ايران
معاون وزير نفت در امور منابع انساني تاكيد كرد:
ارتباط چهره به چهره مديران نيروي انساني با كاركنان صنعت نفت
ضرورت اصلاح فرهنگ سازماني در صنعت نفت
ضرورت اصلاح فرهنگ سازماني در صنعت نفت
وزير نفت:
نفت ايران پس از انقلاب ملي شد
پيام معاون وزير نفت به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت همراه با طليعه بهار
پيام معاون وزير نفت به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت همراه با طليعه بهار
صنعت نفت در جهان گزارش تصويري
دانش آموختگان ممتاز بر اساس اعلام نیاز شرکت ها استخدام می شوند
میان مشاغل مهارتی و تخصصی صنعت نفت تعادل ایجاد می شود

رئیس آموزش و توسعه مناطق نفت خیز جنوب خبر داد
آموزشکده های فنی نفت در مناطق نفت خیز جنوب راه اندازی می شود