چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
تاریخچه نسخه‌هاتاریخچه نسخه‌ها

نام

form

عنوان

فرم های مربوط به واحد کارگزینی

توضیحات

 

تاریخ شروع زمان‌بندی

 

تاریخ اتمام زمان‌بندی

 

تماس

PORTAL\SPDesign

تماس با آدرس پست الکترونیکی

 

نام تماس

 

عکس تماس

 

تصویر اجتماع

 

مخاطبین هدف

عدم هدف

تصویر صفحه

 

محتوای صفحه

خلاصه پیوندها

عنوان نویسنده

 

تاریخ مقاله

 

عنوان تصویر

وضعیت تایید تایید شده
 
نوع محتوا: صفحه مقاله
نسخه: 21.0
ایجاد شده در 23/08/1440 توسط PORTAL\SPDesign
آخرین اصلاح در 26/04/1441 توسط PORTAL\SPDesign