سیستمهای اطلاعات مدیریت توسعه منابع انسانی
(HR-MIS)

 

 

 

 فرآیندهای جاری :

 •       طراحي، پياده‌سازي و پشتيباني پرتال مديريت توسعه منابع انساني
 •       طراحي و پياده‌سازي داشبورد مديريتي
 •       تهيه گزارشات تحليلي و توصيفي از وضعيت سازمان و نيروي انساني
 •      طراحي و پياده‌سازي سيستم يكپارچه آمار و اطلاعات
 •       تامين و تجهيز سخت‌افزار و اقلام كامپيوتري مورد نياز ادارات زيرمجموعه مديريت توسعه منابع انساني
 •      تهيه و به‌روزرساني بانك موجودي سخت‌افزارهاي موجود در مديريت توسعه منابع انساني
 •      تهيه و به‌روزرساني بانك موجودي نرم‌افزارهاي مديريت توسعه منابع انساني
 •     هماهنگي، بررسي و اخذ مجوزهاي لازم جهت خريد نرم‌افزارهاي مورد نياز ادارات زيرمجموعه
 •     سامانه پيام كوتاه
 •     سيستم يكپارچه مديريت جلسات
 •     وب سايت ستاد اقامه نماز
 •     نظام پيشنهادات
 •     سيستمhelpdesk