چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

واحد استخدام كاركنان

"واحد استخدام"

واحد استخدام اداره تامين نيروي انساني وظيفه تامين نياز نيروي انساني متخصص شركتهاي فرعي/ مديريتهاي تابعه را از طريق جذب برون سازماني با استفاده از مصوبات/ بخشنامه ها و دستور العملهاي جاري و نظارت بر انجام تشريفات استخدامي بر عهده دارد. همچنين نظارت بر حسن اجراي دستور العملها و مقررات مربوطه توسط شركتهاي فرعي نيز از جمله وظايف آن مي باشد.

 

 

 

اهم وظايف و فعاليتهاي واحد استخدام:

 

 

 
 
 
 
 
 
  •       اقدامات مربوط  به اعاده به خدمت جانبازان(حسب رأي كميسيون ماده16)
 
  •      بررسي نياز به نيروي پيمانكاري در شركتهاي فرعي و تابعه
 
  •       برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي متعدد در راستاي برنامه استراتژيك 
 
 
 

همكاران واحد:

 


 

نام و نام خانوادگي

سمت

اتاق

محمودرضا لطيمي

رئيس استخدام كاركنان

510

عليرضا كرم آشتياني

كارشناس ارشد استخدام

307

مهدي ايماني

كارشناس استخدام

312

پيمان عبدي زاده

كارشناس استخدام

309

ليلا ملاحسيني

كارشناس استخدام

308

مهرداد فتاحي

كارشناس استخدام

306

امير رحيمي

كارشناس استخدام

309

سميه آقايي

مسئول دفتر

510

 

 

 

 

 

 

 

تماس با واحد استخدام:

 

آدرس : تهران- خيابان طالقاني- شماره 388- مركزي پنجم شركت ملي نفت ايران- طبقه سوم- واحد استخدام كاركنان

 

تلفن: 66969561 - 021

 

نمابر: 66969567 - 021

 
 

پست الكترونيك: estekhdam@nioc.ir

 

 

1-  انجام تشريفات وتعيين وضعيت استخدامي كاركنان
 
افراد پس از استخدام در صنعت نفت بايد دوره هاي كارآموزي/آزمايشي را كه نوع قراداد آن پيماني مي باشد، بگذرانند. حسب مقطع تحصيلي و نوع رشته تحصيلي دوره كارآموزي/پيماني افراد متفاوت مي باشد. موضوع تبديل وضعيت كاركنان از پيماني به رسمي پس از گذارندن موفقيت آميز دوره كارآموزي/پيماني، در كميسيون شوراي كارآموزي تصميم گيري مي گردد.
 
 ضوابط 
 
1-     اختصاص سمت سازماني بلاتصدي مرتبط با مدرك تحصيلي و موردتاييد طرح و برنامه ريزي نيروي انساني و انتصاب بروي سمت
2-     گذراندن دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي مرتبط با وظايف محوله مورد تاييد آموزش مركزي
3-     احراز صلاحيت كارآموز در طول مدت كارآموزي توسط هسته گزينش
4-     رضايت بخش بودن دوره كارآموزي با تاييد مسئولين واحد/ مديريت/ شركت
5-     طي شدن مدت قانوني دوره پيماني/ آزمايشي كارمند (براساس جدول)
 
نحوه اجرا
 
1-       وصول تقاضاي تعيين وضعيت كاركنان از مديريت/ شركت مربوطه
2-       معرفي فرد متقاضي جهت اخذ تاييديه هسته گزينش با تبديل وضعيت كارمند
3-       طرح و بررسي موضوع در شوراي كارآموزي
4-       اخذ مجوز گروهي تعيين وضعيت كاركنان از مدير محترم توسعه منابع انساني 
5-       تعيين حقوق، صدور حكم و قرارداد استخدام رسمي و ارسال سوابق به امور كاركنان ستاد شركت ملي نفت و وزارت نفت
 
مدت قانوني دوره پيماني/ آزمايشي
مقطع تحصيلي
نوع جذب
مدت زمان دوره پيمان
ديپلم و  فوق ديپلم
عادي
5 سال
ممتاز
2.5 سال
كارشناسي و كارشناسي ارشد
عادي
3 سال
ممتاز
1.5 سال
دكتري
عادي
1 سال
ممتاز
شش ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انتقال و جابجايي نيروهاي قراردادي مدت معين و مدت موقت بين شركتها/ مديريتها در صورت نياز به خدمات كاركنان مذكور در سازمان مقصد و در فعاليت متناظر(بالاخص وجود سمت بلاتصدي مناسب براي كاركنان قراردادي مدت معين) و عدم نياز به تأمين جايگزين در شركت/مديريت مبدأ و موافقت واحد مبدا و مقصد بلامانع است.
- انتقال و جابجايي به استانهاي تهران و البرز مجاز نمي باشد.
- انتقال و جابجايي در سطح شركتهاي اصلي توسط هيأت مديره هر شركت صورت مي پذيرد.
- انتقال و جابجايي بين شركتهاي اصلي با موافقت مديران عامل اين شركتها و يا نمايندگان مجاز ايشان صورت مي گيرد.
- انتقال و جابجايي بين شركتها با معاونت ها و واحدهاي مستقل ستادي وزارتخانه پس از موافقت مدير عامل شركت اصلي ذيربط ستادي و نيز كسب موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني انجام مي شود.
 
3 - اقدامات مربوط  به جذب از طريق طرح نظام و نخبگان وظيفه
1- آدرس پايگاه اينترنتي ثبت نام، Pmhr.mop.ir مي باشد و بررسي درخواست، رتبه بندي و پذيرش متقاضيان براساس دستورالعمل پذيرش امريه سربازي در صنعت نفت توسط معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني وزارت نفت صورت مي پذيرد.
زمان ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مذكور روزهاي اول تا دهم ماههاي زوج سال مي باشد.
2- اين ليست در حدود 5 ماه قبل از تاريخ اعزام به اداره تأمين نيروي انساني و بر اساس سهميه تخصيص يافته به شركت ملّي نفت ايران ارسال مي گردد.
3- پس از ثبت نام متقاضي در سايت كد رهگيري به وي اختصاص مي يابد كه فرد با استفاده از اين كد مي تواند از نتيجه مطلع گردد.
4- مدارك اخذ شده از متقاضي عبارتند از: تصوير برگ اعزام به خدمت – تصوير برگ لغو/اتمام معافيت تحصيلي – تصوير شناسنامه و كارت ملي – يك قطعه عكس
5- اطلاعات فردي و تحصيلي متقاضي در سيستم آشنا(سيستم مكانيزه محلي مورد استفاده در اداره تأمين نيروي انساني) تغذيه   مي گردد كه در  اين هنگام كد كامپيوتري منحصر به فرد به متقاضي اختصاص مي يابد.
6- درصورت عدم پذيرش فرد در شركتهاي تابعه شركت ملّي نفت ايران(شركتهايي كه به نيروي طرح نظام اعلام نياز كرده اند) مراتب به معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني انعكاس داده شده و فرايند براي متقاضي پايان مي يابد.
7- حداكثر تا اين مرحله متقاضي فرصت دارد برگ اعزام خود را از طريق مراكز پليس+10 اخذ نموده و تصوير آن را تحويل كارشناس مربوطه در اداره تأمين نيروي انساني نمايد.
8- ليست نهايي افراد مي بايست حداكثر 2 ماه قبل از تاريخ اعزام تكميل و به معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني ارسال گردد. تاريخهاي اعزام در هر سال روز اول ماههاي زوج مي باشد.( 2/1 – 4/1 – 6/1 – 8/1 – 10/1 – 12/1)


 
 
شرح اقدامات مربوط به جذب نيروي طرح نظام:
1- اعلام نياز به نيروهاي طرح نظام در هرسال براساس رشته هاي مورد پذيرش وزارت نفت از شركتهاي فرعي اخذ گرديده و پس از تجميع به معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني منعكس مي گردد.
2- پس از اعلام پذيرفته شدگان و ارسال فهرست اسامي از سوي معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني، متقاضيان به همراه مدارك لازم كه از طريق سامانه ثبت نام به اطلاع ايشان رسانيده شده بمنظور شروع فرآيند بكارگيري به اداره تأمين نيروي انساني مراجعه مي كنند.
3- پس از تحويل مدارك، مشخصات فردي و تحصيلي افراد از قبيل مقطع، رشته و گرايش تحصيلي و همچنين معدل و يا مواردي كه در قبولي افراد تأثيرگذار مي باشد توسط كارشناس مربوطه كنترل و با مشخصات موجود در سامانه تطبيق داده مي شود.
در صورت صحت موراد فوق، افراد براساس اعلام نيازهاي اخذ شده، استان محل سكونت و بعضاً درخواست شخصي به شركتهاي فرعي جهت بررسي امكان استفاده از خدماتشان معرفي مي گردند.
4- از انجا كه ورود هر فرد به صنعت نفت پس از تأييد هسته گزينش ميسر مي باشد لذا در اين مرحله و پس از ثبت مشخصات افراد در سيسستم عمليات استخدام، افراد به هسته گزينش معرفي مي گردند.
5- در صورت اعلام نياز به خدمات هر فرد، مرحله كاريابي خاتمه مي يابد و چنانچه خدمات فردي مورد نياز نبود به ساير شركتهاي فرعي(درصورت اعلام نياز به رشته متقاضي) جهت بررسي امكان استفاده از خدماتشان معرفي مي گردد. چنانچه خدمات فردي مورد نياز هيچيك از شركتهاي فرعي واقع نگرديد مراتب به معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني منعكس مي گردد.
6- حداكثر 2 ماه قبل از تاريخ اعزام مي بايست فرآيند و مدارك فرد تكميل شده باشد.(اعلام نياز - تاييد هسته گزينش- برگه اعزام به خدمت) در اين صورت مشخصات فرد در ليست متقاضيان طرح نظام شركت ملّي نفت قرار مي گيرد. ليست مذكور طي نامه اي به معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني ارسال شده تا پس از تجميع با ساير شركتهاي اصلي جهت اخذ مجوزهاي لازم اقدام گردد.
7- متقاضيان طبق تاريخ اعزام به محل خدمتي اعلام شده از سوي ناجا بمنظور طي دوره آموزشي رزم مقدماتي(2ماه) اعزام مي شوند.
در اين مدت پاسخ دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا به درخواست وزارت نفت به نيروهاي طرح نظام واصل مي گردد.
8- پس از اتمام دوره، نيروهاي طرح نظام طي نامه اي از نزاجا براي گذراندن ادامه خدمت سربازي به وزارت نفت معرفي مي گردند. نيروها پس از تحويل معرفي نامه به معاونت براي مرخصي پايان دوره آموزشي(يك هفته) به محل سكونت خود مراجعه مي كنند. معاونت طرحهاي تأمين نيروي انساني اسامي افراد را به همراه معرفي نامه و كد مجوز اختصاص شماره شناسايي به اداره تأمين نيروي انساني ارسال مي نمايد.در اين مدت كارشناس مربوطه اقدام به تهيه و ارسال نامه به همراه مدارك به شركتهاي مربوطه جهت شروع بكار افراد مي كند. نيروهاي طرح نظام نيز با هماهنگي امور اداري شركت مربوطه جهت شروع بكار مراجعه مي كنند.
 
 
 
4 - اقدامات مربوط به جذب مأمورين و منتقلين از ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي
1-     مأموريت افراد از ساير وزارتخانه ها به صنعت نفت:
مأمور به كارمندي اطلاق مي گردد كه برحسب نياز بنا به درخواست مديريتها و شركتها و با كسب مجوز از وزير نفت و مقامات دستگاه متبوع براي مدت معين و كار مشخص از خدماتش در شركت استفاده مي گردد. در بدو درخواست، مدت مأموريت بايد مشخص باشد و از يكسال تجاوز ننمايد، چنانچه ضرورت امر نياز به تمديد براي دوره  هاي بعدي را ايجاب نمايد تمديد مأموريت با كسب مجدد مجوز از وزير نفت مقدور مي باشد.
شخص مأمور مكلف به رعايت كليه مقررات صنعت نفت مي باشد.
2-     انتقال افراد از ساير سازمانها به صنعت نفت:
متقاضي انتقال بايد كارمند رسمي دولت اعم از وزارتخانه يا سازمان دولتي باشد و دستگاه مربوطه وي نيز كتبا با انتقال وي موافقت نمايد.
ورود به خدمت در صنعت نفت در موارد انتقال از ساير دستگاههاي دولتي درصورتي امكانپذير است كه از نظر شرايط سني حداقل 15سال امكان عضويت كارمندان در صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت فراهم باشد.
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي با حداقل معدل كل كارشناسي از دانشگاههاي دولتي13، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاهها 14.
به منظور احراز شايستگي و صلاحيت افراد و نيز امكان ايجاد فرصت كافي جهت آشنايي با محيط كار، افرادي كه مقرر است از ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به صنعت نفت منتقل شوند بدوا مي بايست حداقل يكسال بصورت مأمور (با رعايت موافقت وزير نفت) انجام وظيفه نمايند.
 
 
5 - اقدامات مربوط به جذب كارشناسان پاره وقت(مشاور ساعتي)
1- براساس بخشنامه شماره 9001 مورخ 20/4/95 مشاوران مي بايست از تجارب،تخصص و سابقه خدمت ارزنده و كافي(حداقل5سال) در يكي از رشته هاي مورد نياز برخوردار باشند. همچنين استفاده از خدمات كارشناسان منحصرا در شرايطي مجاز مي باشد كه ضرورت بهره گيري از خدمات ايشان به دليل فقدان و يا كمبود كارشناس باتجربه در فعاليت مورد نظر و يا افزايش وظايف محوله اجتناب ناپذير باشد.
3-      حسب بند 9 بخشنامه شماره 146-2/20 مورخ 23/2/98 مقام عالي وزارت هرگونه عقد قرارداد با مشاوران حقيقي به صورت تمام وقت يا پاره وقت ممنوع است مگر با اخذ مجوز موردي از هيات مديره شركت اصلي .