چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
حرکت به بالا
ورود

:

واحد آزمون و مطالعات منابع انساني

"واحد آزمون و مطالعات منابع انسانی" 
 

واحد آزمون اداره تامين نيروي انساني وظيفه جذب نيروي انساني مورد نياز مديريت هاي فرعي شركت ملي نفت ايران را بر اساس مجوزهاي صادره از سوي وزير محترم نفت و سازمان اداري استخدامي و ... از طريق فراخوان عمومي و برگزاري آزمون هاي استخدامي حسب مقررات موجود به صورت متمركز عهده دار مي باشد.

 
 

اهم وظايف و فعاليتهاي واحد آزمون: 

  •   جذب نيروي انساني از طريق آزمون و مصاحبه هاي استخدامي
  • جذب سهميه 25 درصد بنياد شهيد
  • پاسخگويي به شكايات آزمون
  • پاسخگويي به درخواستهاي اشتغال
  • برگزاري جلسات دوره اي تامين نيروي انساني
  • برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي متعدد در راستاي برنامه استراتژيك
 
 

برگزاري آزمون‌هاي استخدامي

 

شركت ملي نفت ايران به منظورتأمين نيروي انساني مورد نياز خود جهت خدمت در مناطق عملياتي از بين واجدين شرايط مرد و زن در مقاطع تحصيلي ديپلم، كارداني، كارشناسي و بالاتر ، پس از كسب مجوز استخدام از وزير نفت و تاييد توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري(سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)، بصورت متمركز و منحصرا از طريق فراخوان عمومي و برگزاري آزمونهاي استخدامي و ساير فرآيندهاي ارزيابي به منظور تحقق اهداف ذيل استخدام مي نمايد:

 
 

1)      برقراري فرصت هاي برابر استخدام از طريق فراخواني كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در آزمون‌ها

 

2)      برقراري عدالت در سنجش علمي كليه داوطلبان خدمت در صنعت نفت

 

تحقق شايسته‌گزيني مبتني بر اصول و معيارهاي شغلي با رويكرد پرهيز از استخدام‌هاي خارج از فضاي رقابتي

 
 

تخصيص سهميه 25 درصد بنياد شهيد و امور ايثارگران

 

25 درصد از مجوزهاي استخدامي در سطوح تحصيلي مختلف و متناسب با حداقل شرايط سني و تحصيلي پيش بيني، با رعايت شرايط علمي مورد نياز به جانبازان و آزادگان فاقد شغل، همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و همسران و فرزندان آزادگان داراي حداقل يك سال سابقه اسارت اختصاص دارد كه در اين خصوص پس از صدور مجوز استخدام توسط وزير محترم نفت، 25 درصد از مجوزهاي مربوطه به اين سهميه اختصاص خواهد يافت.

 

 

 

همكاران واحد:

 
 


 

نام و نام خانوادگي

سمت

اتاق

مجيد دامن پاك

رئيس بررسي منابع انساني و برگزاري آزمونها

304

مریم باغانی

کارشناس آزمون

302

محمد حسن سيفي

كارشناس ارشد آزمون

301

مهدي نائب‌صدری

كارشناس پاسخگویی

302

فريبا خواجوي

مسئول دفتر

303

 

 

 
 

تماس با واحد آزمون:

 

آدرس : تهران- خيابان طالقاني- شماره 388- مركزي پنجم شركت ملي نفت ايران- طبقه سوم- واحد آزمون اداره تامین نیروی انسانی

 

تلفن: 66969562 - 021

 

نمابر: 66969563 - 021

 

پست الكترونيك: azmoon@nioc.ir