چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

madadphone

آخرین اصلاح در 19/04/1439 توسط Shabani
فهرست اسامي و مشخصات تمامي كاركنان واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي
 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت سازماني
شماره اتاق
شماره تلفن
1
ايرج اسدي آرا
فوق ليسانس
رئيس روابط كار
و مددكاري اجتماعي
1216
66152465
2
جلال چاوشي فر
فوق ليسانس
رئيس مددكاري اجتماعي
1214
66152737
3
پروين افشار
ليسانس
کارشناس مشاوره و مددكاری اجتماعي
1219
66153367
4
منصور فتحي
فوق ليسانس
مددكار اجتماعي
1210
66152179
5
جواد فرخي
فوق ليسانس
مددكار اجتماعي
1219
66153367
6
مريم مقدسي
ليسانس
مددكار اجتماعي
1221
66152224
7
ميترا اسيوندي
ليسانس
کارشناس مشاوره و مددكاری اجتماعي
1220
66152180
8
نصراله جنگجو
ليسانس
رئيس روابط كار
وصندوق تامين آتيه
1211
66153775
9
سعيد منصوري
ليسانس
كارشناس روابط كار
1214
66152737
10
مژگان فخاري
ديپلم
آناليست پرداخت غرامت
1210
66152179
11
مهدي نريميسازاد
ليسانس
مسئول دبيرخانه
انتخاب كارمندان نمونه
1308
66152226
12
اميد نوروزي
ليسانس
آناليست ارشد پرداخت غرامت
1211
66152705
13
الهام گلرنگ
ليسانس
رئيس آمار و اطلاعات
1221
66152224
14
هادي خسروي
ليسانس
كارشناس آمار و
اطلاعات و خدمات مكانيزه
1308
66152226
15
ناهيد محمدي خمسه
ديپلم
كارمند دفتر واحد
1216
66152465
16
فهيمه بكائي
ديپلم
كارمند دفتر واحد
1216
66152465