چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

faaliathamadad

آخرین اصلاح در 19/04/1439 توسط Shabani


فعالیتهای جانبی ، تکمیلی واحد مددکاری :
با توجه به آمار عملکرد واحد ، ذکر این نکته ضروری است که واحد مددکاری سالیان متمادی است در کنار شرح وظایف مدون جاری و به موازات آن بر مبنای سیاست های اداری وقت به انجام فعالیت های متنوع و متعدی مشغول است که علیرغم حجم بسیار بالای کاری و صرف انرژی و وقت از سوی کارشناسان واحد ، در آمار عملکرد ملحوظ نگردیده است :  
 
شرح فعاليتهاي واحد مددكاري اجتماعي :
واحد مددكاري ساليان متمادي است كه براساس شرح وظايف مدون خود و به موازات آن برمبناي سياست هاي اداري وقت مشغول به انجام وظايف متنوع و متعددي ميباشد كه در اينجا به برخي از اهم فعاليت ها بشرح ذيل اشاره ميگردد :
 
گزارشات مددكاري :
در طي سال 85 تعداد 977 فقره گزارش از سوي مددكاران اينواحد تهيه شده كه شامل بررسي كليه درخواستهاي واصله باينواحد از قبيل معلولين ، بيماريهاي صعب العلاج ، وام اضطراري سهميه مددكاري ، مسكن سهميه مددكاري ، مصوبه و كمك هاي مالي بلاعوض يكجا و مقطوع ميباشد كه در مقايسه با سال 1384 بيانگر افزايش 1/35% ميباشد . لازم به توضيح است هرگزارش مددكاري پس از دعوت يا مراجعه مددجو و انجام مصاحبه در يك يا چند نوبت و پس از اخذ مدارك لازم و مستند و نيز مطالعه پرونده پرسنلي ، درماني ... همراه با پيشنهاد لازم تنظيم ميگردد .
 
كمك هاي بلاعوض مددكاري ( مقطوع – ماهيانه ) :

اينواحد از ديرباز ودر راستاي اصول مددكاري و حمايت از قشر آسيب پذير شاغل در نفت در رابطه با مشكلات مختلف كاركنان همچون بيماريهاي صعب العلاج ، فرزندان معلول، حوادث غير مترقبه ، زلزله ، آتش سوزي ، تخريب منزل ، سرقت منزل ، مشكلات مالي معيشتي پس از بررسي اقدام به پرداخت اينگونه كمك ها نموده است .
لازم به ذكراست ميزان كمكهاي بلاعوض ( ماهيانه ) با توجه به عدم ابلاغ بموقع دستورالعمل اجرايي كمك هزينه معلولين ازسوي تدوين و هماهنگي مقررات اداري استخدامي درسال 1385 درمقايسه با سال گذشته 126 درصد منفي كاهش يافته است كه اميداست با وصول مصوبه اين امر تاپايان اسفند ماه جاري مرتفع گردد .
 
وام مصوبه
واحد مددكاري اجتماعي ازسال 1381 در راستاي مساعدتهاي مالي به كاركنان داراي مشكلات خاص كه نيازمند مساعدت وحمايت بيشتر ميباشند با اخذ مصوبه از هيئت مديره به اين مهم پرداخته است لازم به ذكراست تعداد وامهاي پرداختي به نسبت سال گذشته 20 % افزايش يافته است .
وام مسكن ( اوليه ـ تبديل به احسن ) سهميه مددكاري
در سالجاري با توجه به مشكلات عديده مسكن همكاران در سطح شركت ملي نفت وبمنظور رفع مشكل آن دسته از مددجوياني كه دچار مشكلات حاد بوده وسهميه واحدهاي مربوطه نيز جوابگو نبود با بررسي موردي (تهيه گزارش مددكاري ) نسبت به پرداخت دو وام مذكور بشرح ذيل اقدام نموده است .

ـ وام مسكن اوليه 32 فقره
ـ تبديل به احسن 65 فقره

لازم به ذكراست سهميه وام مسكن ارائه شده در سال 85 نسبت به سال گذشته 6% افزايش يافته است .
بازديد از بيماران اعزامي بستري در بيمارستان نفت تهران
با توجه به مشكلاتي كه بيماران ، بويژه اعزامي از مناطق وشهرستانها به تهران با آن مواجه ميباشند واحد مددكاري اجتماعي در سالجاري با هدف رسيدگي به وضعيت اين گروه از افراد نسبت به بازديدهاي هفتگي از بيمارستان نفت توسط دو تن ازكارشناسان اين واحد ضمن احوالپرسي و دلجويي اقدام نموده است كه درطي 29 بازديد از 162 بيمار بستري عيادت بعمل آمد ونسبت به ارائه كمكهاي موردي ( 4 مورد بلاعوض ـ 2 مورد وام اضطراري ـ 2 مورد وام مصوبه ) اقدام گرديده است .
مراكز و مؤسسات نگهداري از فرزندان معلول كاركنان
از سالها قبل تعدادي از فرزندان معلول ذهني كاركنان اين شركت در دو مركز "معلولين ذهني تهران" و "وحدت" نگهداري گرديده كه اين امور نيز بمنظور حمايت از ايندسته از عزيزان ضمن سركشي هاي دوره اي ، پس از اخذ مجوز لازمه اقدام به پرداخت شهريه مورد لزوم نگهداري اين دسته از معلولين در مراكز مذكور مي نموده است . درسالجاري نيز باتوجه به تغيير در مقررات پرداختها به معلولين جسمي و ذهني ، صرفاً 3 تن از فرزندان كاركنان شركتي با مشخصاتي كه ذيلاً اشاره خواهد شد ، تحت پوشش پرداختهاي مالي اين اداره قرار خواهند گرفت . لذا مراتب جهت استحضار و صدور هرگونه رهنمود مقتضي ايفاد ميگردد .
مهد كودك نفت :
مهدكودك خودكفاء نفت از مهرماه سال 73 تأسيس و تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور و با نظارت هيئت امناء مادران ، مدير مهدكودك و نماينده مددكاري اداره ميگردد . در حال حاضر تعداد 132 كودك در گروه هاي سني مختلف از خدمات مهدكودك بهره مي گيرند . مهد داراي 26 پرسنل بوده و در ساختماني سه طبقه واقع در خيابان رودسر كه متعلق به امور صندوقها است با پرداخت اجاره ماهيانه 000/000/29 ريال در اختيار مهدكودك ميباشد . هزينه هاي مهد شامل حقوق پرسنل ، بيمه ، بن ، عيدي ، پاداش سنوات و ... طي ساليان گذشته با توجه به منابع درآمد مهدكودك بطور منظم منطبق با دستورالعمل هاي وزارت كار به پرسنل پرداخت شده است . درآمد مهد از 3 محل شهريه مادران ، كمك بلاعوض مددكاري اجتماعي كه از ابتداي كار مهد از مبلغ 000/500/2 ريال آغاز و طي سالها تعديل يافته و نهايتاً در سال 85 به مبلغ 000/000/60 ريال در ماه افزايش يافته است . و آخرين منبع درآمد مهد بودجه مصوب دولت بوده كه همه ساله در رابطه با ارائه تسهيلاتي همچون اجاره ، آب، برق ، گاز ، غذا و تجهيزات در نظر گرفته ميشود . لازم بذكر است استمرار فعاليت مهدكودك به شكل جايگزيني تا پايان سال 85 بوده و براساس بند ح ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي از ابتداي سال 86 مهدكودك منحل و هزينه مهد به شكل پرداخت يارانه مستقيم به مادران شاغل امكان پذير ميباشد كه موضوع ميزان يارانه مورد نظر در هيئت مديره شركت ملي نفت ايران دردست پيگيري است .
پروژه هاي مددكاري 1384- 1385
مددکاری اجتماعی شرکت ملی نفت ایران بنا بر رسالت حرفه ای خود در جهت ارائه خدمات و انجام مساعدت به کارکنان شركت اقدام به طراحي و اجراء پروژه اي تحت عنوان « بررسی مشكلات ويژه كاركنان و اعضاء خانواده بلافصل آنان از بعد معلوليتهاي ذهني و جسمي و بيماريهاي صعب العلاج (با رويكرد مراجعه مددكار به مددجو) » در شهريور سال 1384 نموده است. در اين پروژه كه مهمترين هدفش شناسايي وضعیت کارکنانی بود كه با مشکلات ناشی از دو موضوع مندرج در عنوان پروژه مواجه هستند در ابتدا نسبت به تهيه بانك اطلاعات از كاركنان داراي چنين مشكلاتي در سطح شركت ملي نفت ايران با همكاري شركت هاي تابعه اقدام و پس از تهيه اين بانك اطلاعاتي تعداد 150 مورد به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و مددكاران اجتماعي شركت با استفاده از پرسشنامه طي بازديد منزل از منازل كاركنان انتخاب شده كه متعلق به 22 شركت زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران بودند و در 18 شهر كشور زندگي مي كردند نسبت به جمع آوري اطلاعات اقدام نمودند.
در اين پروژه اطلاعاتي در رابطه با وضعیت فردی و خانوادگی افراد با توجه به محورهای اساسی زندگیشان از جمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، حمایت های انجام شده و...، گردآوري شده و در نهايت به استناد اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر ارائه کمک های موردی، پیشنهاداتي در پايان كار پروژه در ارديبهشت 1385 نيز جهت رفع مشكلات موجود ارئه گرديد كه اين واحد در حال حاضر پيگير اجرايي نمودن پیشنهادات خود مي باشد.
***

در آبان سال 1385 نيز همچون سال قبل واحد مددكاري پروژه اي با عنوان « بررسی و شناخت مشکلات کارکنان و خانواده آنها در مناطق عملیاتی به تفکیک سه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، مسجد سلیمان و گچساران» را طراحي نموده كه در حال اجراء مي باشد. هدف از انجام اين پروژه شناخت اهم مشكلات كاركنان شركت ملي نفت در سه شركت فوق الذكر ( با توجه به عملیاتی بودن ، محدودیت های موجود ، بعد مسافت و گستردگی حیطه فعالیت این سه شرکت ) و ارائه راه حلهاي مقتضي برای اين مشكلات جهت ارتقاء کارایی و بهره وری و ایجاد رضایت مندی شغلی اين دسته از كاركنان با همکاری و تعامل واحدهای مددکاری اجتماعی و بهبود محیط کار سه شرکت مذكور بوده است. جهت انجام پروژه از روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه ای که با توجه به اهداف پروژه طراحی خواهد شد استفاده می شود که طی آن مددکاران شرکتها با رجوع به کارکنان و انجام مصاحبه نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام خواهند كرد. لازم به ذكر است كه ادامه اين پروژه بعنوان فاز 2 در سال 1386 تا حصول به نتيجه مورد پيگيري و انجام خواهد بود.
جدول آمار بازديد از بيماران اعزامي بستري در بيمارستان نفت  سال 1386
 
<><><><><><><><><><>
رديف
 
نام شركت
تعداد افراد مورد بازديد
 
 
1
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
9
 
2
شركت ملي حفاري
6
 
3
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
6
 
4
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
3
 
5
شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
3
 
6
شركت نفت مناطق مركزي
5
 
7
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون
3
 
8
سازمان بهداشت و درمان
4
 
9
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
4
 
10
شركت خدمات رفاهي نفت
4
 
11
شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت
3
 
12
شركت نفت فلات قاره
3
 
جمع كل
53
 
جدول  پرداخت وام اضطراري  موردي از محل سهميه مددكاري ( مديريت توسعه منابع انساني ) به تفكيك شركتها و واحدها و نوع وام
(غير مترقبه ازدواج فوت) سال 1386
 
رديف
شركت / ...
نوع وام
تعداد
1
واحدهاي ستادي و ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران
غيرمترقبه
244
2
مديريت امور بين الملل
//
10
3
مديريت اكتشاف
//
6
4
دانشگاه صنعت نفت
//
1
5
پژوهشگاه صنعت نفت
//
3
6
شركت نفت فلات قاره ايران
//
2
7
شركت پشتيباني ساخت وتهيه كالاي نفت
//
2
8
شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
//
2
9
شركت ملي حفاري ايران
//
10
10
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب (ستاد)
//
8
11
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
//
14
12
شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
//
8
13
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون
//
2
14
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
//
2
15
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
//
22
16
شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت
//
12
17
شركت خدمات رفاهي نفت
//
5
18
شركت پيرا حفاري
//
6
19
شركت نفت و گاز پارس
//
2
20
شركت نفت خزر
//
3
 
 
 
 
جدول  پرداخت وام اضطراري  موردي از محل سهميه مددكاري (مديريت توسعه منابع انساني) به تفكيك شركتها و واحدها و نوع وام
(غير مترقبه ازدواج فوت) 1386
 
 
رديف
شركت / ...
نوع وام
تعداد
21
شركت پايانه هاي صادراتي مواد نفتي
غيرمترقبه
12
22
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
//
8
23
شركت حفاري شمال
//
13
24
شركت ملي صادرات گاز ايران
//
12
جمع كل
//
409
 
 
 
 
جدول -  پرداخت وام اضطراري  موردي از محل سهميه مددكاري (مديريت توسعه منابع انساني) به تفكيك شركتها و واحدها و نوع وام
(غير مترقبه ازدواج فوت) 1386
 
رديف
شركت / ...
نوع وام
تعداد
1
واحدهاي ستادي و ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران
ازدواج كارمند
30
2
مديريت اكتشاف
//
4
3
شركت بهره برداري نفت و گاز اروندان
//
14
4
شركت نفت و گاز پارس
//
37
5
شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور
//
1
6
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
//
8
7
شركت حفاري شمال
//
14
8
شركت ملي صادرات گاز ايران
//
1
جمع  كل
//
1
 
 
 
  
 
 
 
جدول-  پرداخت وام اضطراري  موردي از محل سهميه مددكاري (مديريت توسعه منابع انساني) به تفكيك شركتها و واحدها و نوع وام
(غير مترقبه ازدواج فوت) 1386
 
 
رديف
شركت / ...
نوع وام
تعداد
1
واحدهاي ستادي و ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران
فوت
12
2
مديريت اكتشاف
//
1
3
شركت منطقه ويژه اقتصادي پارس
//
1
4
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
//
1
5
شركت حفاري شمال
//
2
6
شركت ملي صادرات گاز ايران
//
1
جمع كل
//
13
 
 
جدول-  پرداخت وام اضطراري  موردي از محل سهميه مددكاري (مديريت توسعه منابع انساني) به تفكيك شركتها و واحدها و نوع وام
(غير مترقبه ازدواج فوت) 1386
 
 
 
 
رديف
شركت / ...
نوع وام
تعداد
1
واحدهاي ستادي و ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران
ازدواج فرزند
7
2
شركت مهندسي و توسعه نفت
//
1
3
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
//
1
4
شركت پايانه هاي صادراتي مواد نفتي
//
3
5
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
//
1
جمع كل
//
13
 
 
 
 
 
 
 
جدول كمكهاي بلاعوض ماهيانه و كمكهاي بلاعوض يكجا (سال 1386)
 
رديف
شركت
كمكهاي بلاعوض ماهيانه
كمكهاي بلاعوض يكجا
تعداد
 
تعداد
 
1
واحدهاي ستادي و ادارات مركزي شركت ملي نفت
58
71
2
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
7
13
3
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور
1
__
4
مديريت اكتشاف
15
4
5
مديريت امور بين الملل
__
2
6
شركت نفت فلات قاره ايران
4
1
7
شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران
14
10
8
شركت ملي حفاري ايران
22
15
9
شركت نفت و گاز پارس
2
__
10
شركت نفت مناطق مركزي ايران
6
14
11
دانشگاه صنعت نفت
3
1
12
پژوهشگاه صنعت نفت
7
2
13
مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز
1
__
14
عمليات اكتشاف
1
__
15
شركت مهندسي و توسعه نفت
2
1
16
شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي
13
10
17
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
23
8
18
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
12
27
19
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
12
14
20
شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
8
19
21
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون
1
8
22
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
6
18
23
شركت لوله سازي اهواز
1
1
24
شركت پيرا حفاري
__
7
25
شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت (سهامي خاص)
1
14
26
شركت ملي صادرات گاز ايران
2
__
27
شركت منطقه اقتصاد و انرژي پارس
--
1
جمع كل
222
261
           
عناوين فعاليت هاي مددكاري اجتماعي و عملكرد 1386
 
رديف
شرح
تعداد
1
نامه هاي وارده
1785
2
نامه هاي صادره
2703
3
*  گزارشات مددكاري
1317
4
مددجويان واحد
1367
5
مراجعين به مددكاري
3066
6
 تعداد مصاحبه
1234
7
بازديد ( منزل محيط كار )
95
8
كمك هاي مالي
* - بلاعوض يكجا
 
247
* - بلاعوض ماهيانه
225
- پرداخت به مؤسسات بابت نگهداري از فرزندان معلول كاركنان
1
- پرداخت به مهدكودك
__
* - وام اضطراري ( سهميه مديريت امور اداري )
559
* - وام مصوبه
396
9
 ارائه خدمات مشاوره اي
1372
10
معرفي مددجويان به مركز خدمات مشاوره اي صنعت نفت
11
11
* وام مسكن ( سهميه مددكاري )
تبديل به احسن
35
اوليه
10
12
بيماران كميسيون اعزام بخارج ( سازمان بهداشت و درمان )
10
13
* بازديد از بيماران اعزامي بستري در بيمارستان نفت تهران
44
رديف
 
14
 
 
  
 
 
جدول آمار شركتها/مديريت/واحدهاي دريافت كننده وام مسكن/ سهميه مددكاري سال1386
رديف
شركت / مديريت / واحد 
مسكن اوليه
1
شركت نفت مناطق مركزي
3
2
شركت پايانه  هاي صادرات مواد نفتي
1
3
شركت حفاري شمال
1
4
مديريت عمليات عمومي خارك
1
5
شركت نفت فلات قاره
1
6
مديريت اكتشاف
1
7
واحدهاي ستادي و ادارات مركزي شركت ملي نفت
2
جمع كل
10
 
 جدول آمار شرکتها و مديريتهاي دریافت کننده وام مصوبه  1386
ردیف
نام شرکت / واحد
تعداد وام 
1
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
45
2
واحدهاي ستادي و ادارات مركزي شركت ملي نفت
235
3
مديريت امور بين الملل
13
4
برنامه ريزي تلفيقي
11
5
شركت نفت مناطق مركزي
9
6
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
9
7
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
6
8
شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
5
9
شركت نفت فلات قاره ايران
4
10
شركت ملي حفاري ايران
3
11
شركت پيرا حفاري
2
12
شركت ملي حفاري شمال
2
13
پايانه هاي صادرات مواد نفتي
7
14
پژوهشگاه صنعت نفت
8
15
شركت خدمات ترابري و پشتيباني
7
16
شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت
7
17
معاونت برنامه ريزي ونظارت بر منابع
3
18
شركت نفت و گاز پارس
3
19
شركت منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس
2
20
بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
3
21
شركت ملي پالايش و پخش
4
22
مديريت اكتشاف
2
23
شركت خدمات رفاهي نفت
2
24
مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت و گاز
1
25
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
1
26
شركت نفت و گاز مارون
1
27
شركت كالاي نفت كانادا
1
28
معاونت وزير در امور مهندسي
1
جمع كـــل
396