چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

bimeh-project

آخرین اصلاح در 25/11/1434 توسط Shabani


طرحها و پروژه‌هاي جاري و آتي :

47031 نفر از كاركنان صنعت نفت داراي كارت اعتباري ثمين مي‌باشند كه بطور متوسط ماهانه ده الي يازده هزار نفر از اعتبار تخصيصي كارت خود استفاده مي‌نمايند.

بر مبناي تصميمات متخذه در سال 85 و 86 براي كاركنان ادارات مركزي و ستاد وزارت نفت بن كارت ملت متصل به سيستم شتاب بانكي تهيه و توزيع شد.

طرح بيمه اموال كاركنان

با هماهنگي صندوقهاي بازنشستگي قرارداد بيمه اتومبيل و آتش سوزي بشرح ذيل جهت كاركنان شاغل و بازنشسته با بيمه پارسيان منعقد شده است :

پوششهاي بيمه‌اي:

- بيمه نامه منازل مسكوني در قبال خطرات و با نرخ ‌هاي ذيل:
  • خطر آتش سوزي و انفجار و صاعقه با نرخ 27/0 در هزار
  • خطر سيل با نرخ 2/0 در هزار
  • خطر زلزله با نرخ 7/0 در هزار
حق بيمه نامه‌هاي فوق با 15% تخفيف و اقساط 12 ماهه قابل پرداخت است .
- بيمه نامه بدنه خودرو بر اساس نرخ‌هاي مصوب با 20%تخفيف ، 30% نقد و بقيه در 7 قسط مساوي قابل پرداخت است .
- بيمه نامه مسئوليت مربوط به خودرو در مقابل اشخاص ثالث طبق شرايط بيمه مركزي ايران
- بيمه نامه حوادث انفرادي با 20%تخفيف ، 100% نقد قابل پرداخت است .

گسترش فعاليتهاي تسهيلات اعتباري از طريق انعقاد قرارداد با مؤسسات مالي و بانكهاي متصل به سيستم شتاب

مطالعه و بررسي روي طرح بيمه عمر و پس‌انداز براي كاركنان صنعت نفت بمنظور تامين آتيه بازماندگان و كمك به درآمد بازنشستگي در صورت حيات بيمه شده و همسر آنان

طرح بيمه درمان تكميلي