چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

bimeh-omoor

آخرین اصلاح در 25/11/1434 توسط Shabani


امور بيمه‌اي :

با توجه به غريزه انسان‌ها در تامين نيازهاي معنوي و مادي ، در كليه جوامع پيشرفته همواره سعي‌شده از طريق روشهاي مدرن مديريت در زمينه اقتصادي ، اجتماعي و سياسي زمينه‌اي مساعد براي تامين اين نيازها فراهم گردد ، از جمله صنعت بيمه كه مي‌توانيم با صرف هزينه‌هاي جزئي در زمان حال مانع از بروز هزينه‌هاي سنگين در زمان وقوع حادثه و ايجاد خسارت در آينده شويم. از آنجا كه شركت ملي نفت ايران همواره در تامين آتيه نيروي انساني تحت پوشش خود كوشا و آينده‌نگري داشته ، با برنامه‌ريزي مناسب سعي نموده با ايجاد بستري مطلوب براي ارتقاء فرهنگ استفاده از پوششهاي بيمه جهت تامين آتيه و آرامش فكري ودر نتيجه افزايش انگيزه و رضايتمندي كاركنان در انجام امور محوله گام بردارد و در اين راستا امور بيمه‌اي از سال 85 فعاليت خود را با مطالعه و بررسي طرحهاي مختلف بيمه‌اي شروع نموده است.

مزاياي بيمه‌هاي گروهي :

نداشتن نگراني در مورد ادامه قرارداد (چون تمديد قرارداد بصورت تجميعي از طرف شركت انجام مي‌پذيرد و بنابراين بيمه ‌شده هرگز نگران از بين رفتن پوشش بيمه‌اي به علت عدم تمديد بيمه نامه نخواهد بود)

حذف تشريفات عقد قرار بيمه‌نامه براي افراد متقاضي پوشش‌هاي بيمه و صرفه‌جوئي در وقت و بهره‌گيري از نظريه‌هاي كارشناسي امور بيمه‌اي

به دليل بالا بودن تعداد افراد ، امكان گرفتن تخفيف در نرخ حق بيمه‌ها بدليل كاهش هزينه هاي اداري بيمه‌گر مقدور خواهد بود.

كسر مستقيم نرخ حق بيمه‌ها از حقوق / دستمزد كاركنان باعث صرفه‌جوئي در وقت و هزينه‌هاي مرتبط ديگر خواهد شد.