ما همه روزه شاهد وقوع خسارات کوچک و بزرگ ناشی از آتش سوزی، انفجار، زلزله، سيل و ... در سطح کشور اعم از محل های مسکونی، تجاری، صنعتی و ... هستيم که بعضاً لطمات جبران ناپذيری را برای هر يک از بيمه گذاران و در مجموع برای اقتصاد يک کشور به دنبال دارد.
يکی از انواع بيمه های ارائه شده در بيمه پارسيان در قسمت اموال، بيمه آتش سوزی می باشد. در اين نوع بيمه خسارتهای ناشی از آتش سوزی، انفجار و صاعقه وارد به کليه اموال منقول و غير منقول جبران می گردد. علاوه بر خطرات اصلی اشاره شده، خسارات ناشی از زلزله، ترکيدگی لوله آب، ضايعات ناشی از برف و باران، برخورد اجسام خارجی، سيل، طغيان آب دريا و رودخانه، سرقت اموال و اثاثيه منزل با شکست حرز، شکست شيشه، رانش ريزش فروکش زمين، آتشفشان، طوفان، سقوط بهمن، سقوط هواپيما و هليکوپتر و بسيــاری خطرهای ديگر با پرداخت حق بيمه اضافی و با درخواست بيمه گذار تحت پوشش قرار می گيرند.
 حق بيمه سالانه اين بيمه نامه با توجه به ارزش ساختمان به قيمت روز محاسبه می گردد. در بيمه آتش سوزی چنانچه موارد بيمه شده به قيمت واقعی تحت پوشش قرار نگيرند، شرکت بيمه نسبت به مبلغ بيمه شده و قيمت واقعی مسئول جبران خسارت خواهد بود.
« با خريد يک بيمه نامه آتش سوزی می توانيد زيانهای ناشی از اين حوادث را به حداقل کاهش دهيد. »
 
رديف
نوع پوشش بيمه اي
ميزان حق بيمه
ميزان تخفيف
شرايط پرداخت
1
بيمه منازل مسكوني آتش سوزي ، انفجار ،صاعقه ، سيل وزلزله)
طبق نظر كارشناس
v      50 درصد تخفيف به حق بيمه(در صورت درخواست خطرات اصلي)
v       30 درصد تخفيف(درصورت درخواست خطرات اصلي و تبعي)
اقساط 12 ماهه
2
بيمه مسئوليت درمقابل همسايگان
طبق نظر كارشناس
30%
اقساط 8 ماهه
 
 
 

مزاياي بيمه هاي گروهي

 
1-  نداشتن نگراني در مورد ادامه قرارداد (چون تمديد قرارداد بصورت تجميعي از طرف شركت انجام مي‌پذيرد و بنابراين بيمه ‌شده هرگز نگران از بين رفتن پوشش بيمه‌اي به علت عدم تمديد بيمه نامه نخواهد بود)
2-  حذف تشريفات عقد قرار بيمه‌نامه براي افراد متقاضي پوشش‌هاي بيمه و صرفه‌جوئي در وقت و بهره‌گيري از نظريه‌هاي كارشناسي امور بيمه‌اي
3-  به دليل بالا بودن تعداد افراد ، امكان گرفتن تخفيف در نرخ حق بيمه‌ها بدليل كاهش هزينه هاي اداري بيمه‌گر مقدور خواهد بود.
4-  كسر مستقيم نرخ حق بيمه‌ها از حقوق / دستمزد كاركنان باعث صرفه‌جوئي در وقت و هزينه‌هاي مرتبط  ديگر خواهد شد.