چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
حرکت به بالا
ورود

:

نظارت بر بايگانيهاي اسناد و مدارك

 
نظارت بر بايگانيهاي اسناد و مدارك
 
 با توجه به بند (ب) مصوبه 1085 هيات مديره محترم، در خصوص نظارت بر نگهداري اسناد و مدارك، بهينه سازي بايگانيها، روشهاي طبقه بندي و همچنين ايجاد وحدت رويه، كارشناسان اين اداره نسبت به بازديد و بررسي از بايگانيهاي اسناد و مدارك (ارائه رهنمودهاي لازم درجهت رعايت مسائل ايمني- بهداشتي، اصول و فنون بايگاني، روشهاي استاندارد طبقه بندي و...) به صورت دوره اي اقدام مي نمايند كه پس از بررسي و ارائه توصيه هاي لازم نسبت به ارائه گزارش اقدام مي نمايد.