تماس با دفترطرح و برنامه‌ريزي نيروي انساني:
 
آدرس : تهران- خيابان طالقاني- شماره 388- مركزي پنجم شركت ملي نفت ايران- طبقه چهارم- اداره طرح و برنامه ريزي نيروي انساني
 
 
تلفن: 61626351 - 021
 
نمابر: 88946073 021
 
پست الكترونيك: tarh.barnamehrizi@nioc.ir