چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

barnamerizi-pro2

آخرین اصلاح در 12/10/1440 توسط Shabani
طرحها و پروژه ها

پروژه هاي در دست اقدام :

عنوان پروژه نوع پروژه
مكانيزاسيون فرايند انتصابات و ترفيعات در سيستم جامع   اجرايي
تهيه طرح پرورش و توسعه مهندسان نفت فاز 1 مطالعاتي
تهيه طرح پرورش و توسعه مهندسان نفت فاز 2 مطالعاتي
تكميل بانك اطلاعات رشته هاي تحصيلي اجرايي
تعيين نياز استخدامي طرح و پروژه ها اجرايي
برنامه ريزي انتصابات شركتهاي تابعه اجرايي
نظارت بر اجراي كميته هاي تطبيق   اجرايي
استقرار مركز ارزيابي اجرايي
طرح انتخاب علمي كاركنان بر پايه ويژگي هاي روانشناختي اجرايي
تهيه بانك اطلاعات متخصصين مشاغل اجرايي
بررسي پيشينه علمي شايستگي هاي مديران مطالعاتي
تعيين نياز آموزشي مديران شركت ملي نفت ايران اجرايي
اجراي آزمايشي نظام جديد ارزشيابي عملكرد كاركنان اجرايي
اجراي كميته هاي تطبيق آموزشهاي پودماني مطالعاتي
توسعه فرايندهاي برنامه ريزي نيروي انساني اجرايي
طرح برقراري ارتباط با مراكز علمي مطالعاتي
تعيين استانداردهاي آموزشي كامپيوتر اجرايي