چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

پورتال مديريت توسعه منابع انساني

:

اخبار: از سوی معاون وزير در توسعه مديريت و سرمايه انساني صورت پذیرفت

 از سوی معاون وزير در توسعه مديريت و سرمايه انساني صورت پذیرفت

ابلاغ احکام مجریان برنامه‌های اولويت‌دار حوزه منابع انسانی صنعت نفت

 

با عنايت به ابلاغ اولويت‌هاي برنامه‌ای وزارت نفت در حوزه سرمايه انساني صنعت نفت، احکام مجریان برنامه‌های اولويت‌دار حوزه منابع انسانی صنعت نفت توسط فرزین مینو، معاون وزير در توسعه مديريت و سرمايه انساني صادر شد.
برای مشاهده فایل کلیک نمایید.