چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
 با حکم کرباسیان

نماینده شرکت ملی نفت در طرح اسکان کارکنان اقماری منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ناصر مولایی، مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران، به عنوان نماینده شرکت ملی نفت به منظور پیگیری و اجرای مصوبات طرح اسکان کارکنان اقماری منصوب شد.