چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

پورتال مديريت توسعه منابع انساني

:

اخبار: با صدور احکامی جداگانه از سوی امیری فرد

 با صدور احکامی جداگانه از سوی امیری فرد

انتصاب سرپرستان خدمات رفاهی و اجتماعی، خدمات فنی و تخصصی و ترابری

​با حکم معاون امور پشتیبانی، سرپرستان واحدهای خدمات رفاهی و اجتماعی، خدمات فنی و تخصصی و واحد ترابری معاونت امور پشتیبانی مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران منصوب گردیدند.
در این احکام فیروز مبینی به عنوان سرپرست خدمات رفاهی و اجتماعی، حسین کلانتر به عنوان سرپرست خدمات فنی و تخصصی و سیدمصطفی احمدکمونه بعنوان سرپرست واحد ترابری منصوب گردیدند.